ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική


erymanthos.eu
Ο "ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ" ΣΤΗΝ ΨΩΦΙΔΑ


Το "πλατάνι του Παυσανία" βρίσκεται προς τα νότια, στους πρόποδες του Αφροδίσιου όρους (ή Μαύρη Βρύση), στο "Στόγγο", λίγο πιο πάνω από εκεί που τελειώνει η γραφική κοιλάδα του "Στόγγου", και σε απόσταση τριών χιλιοµέτρων από το δηµόσιο δρόµο. Ακολουθώντας µε τα πόδια ή µε το αυτοκίνητο το χω-
Τα Χωριά Νοτίως Του Ερυµάνθου 217
µατόδροµο, περνώντας το Σειραίο στου Κούκκου το µύλο και ανεβαίνο- ντας µέσα από τη γραφική κοιλάδα και τα διάσπαρτα σπίτια, συναντάς το περίφηµο ιστορικό "πλατάνι του Παυσανία", το άλλως επονοµαζόµενο πλατάνι του Στόγγου ή του Αϊγιάννη.
Ονοµάζεται "πλατάνι του Παυσανία" γιατί λένε οι ντόπιοι ότι σύµ- φωνα µε την παράδοση το φύτεψε ο Παυσανίας, που πέρασε από εκεί το 175 µ.Χ. ή διότι σύµφωνα µε άλλους ήταν τόσο µεγάλο, ώστε τον εντυπω- σίασε και το σηµείωσε στο βιβλίο του "τα Αρκαδικά" ως εντυπωσιακό µνηµείο. Εντούτοις, ούτε η µια ούτε η άλλη εκδοχή είναι σωστή, καθώς ού- τε το πλατάνι είναι τόσο γέρικο, ούτε το φύτεψε ο Παυσανίας αφού πέρα σε δύο χιλιόµετρα µακριά από την τοποθεσία του, ούτε µνεία του πράγµατος κάνει στο βιβλίο του. Τέτοιες φανταστικές ιστορίες µε την ανάµειξη του ονόµατος του Παυσανία λέγονται πολλές σε όλη τη διαδροµή που ακολούθησε από του ∆άρα έως τα Τριπόταµα.
Περισσότερα...
 
ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΨΩΦΙΔΑΣ

ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΨΩΦΙΔΑ


Αξιολογώντας την ιστορία και τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της
αρχαίας Ψωφίδας, τα δημόσια κτίρια, τα τείχη, τους ναούς, το θέατρο, τα νομίσματα,
αλλά και τις ιστορικές μαρτυρίες για τους μύθους και τους χρησμούς που αφορούν
την πόλη, εύλογα γεννάται το ερώτημα ποιες ήσαν οι αξίες που δημιούργησαν τον
αρχαίο πολιτισμό στην περιοχή. Και το ερώτημα επικεντρώνεται στις αξίες, γιατί
αυτές αποτελούν την ψυχή κάθε πολιτισμού.
Βέβαια οι αρχαίοι Έλληνες όταν αναφέρονταν σε αυτό που αποκαλούμε
σήμερα αξίες, χρησιμοποιούσαν τον όρο «αρετές». Αλλά και ο όρος αυτός είχε
μεγάλη σημασιολογική ευρύτητα. Έτσι «αρετή» θεωρούνταν κατά την ηρωική
περίοδο η ανδρεία, η αριστοκρατική καταγωγή και αργότερα η αξιοσύνη και η
ικανότητα, αλλά και η ηθική ποιότητα (ευσέβεια, σωφροσύνη, δικαιοσύνη, κ.λπ.),
ενώ ο Πρωταγόρας εισήγαγε τον όρο πολιτική αρετή. Γενικά όμως ο όρος δηλώνει
την γενική αξιολογική ικανότητα ενός ατόμου.
Οι σοφιστές αντιλαμβάνονταν την αρετή ως ικανότητα που οδηγεί στην
επιτυχία, σαν κάτι ενδεικτικό της αξίας του ατόμου, που ωστόσο δεν σχετίζεται με
την ηθική. Σχετικοποιώντας εντούτοις την αρετή, συνέβαλαν στην κρίση και την
σύγχυση των αξιών που παρατηρείται στην Αθήνα από την κλασσική εποχή και μετά.
Σε αντίθεση με τους σοφιστές ήρθε ο Σωκράτης, που υποστήριζε ότι η αρετή
έχει γενική και διαχρονική ισχύ και αξία, αποκτάται με την γνώση και πρέπει να
αποτελεί συνειδητή ποιότητα του ατόμου και καρπό ελεύθερης επιλογής.
Ο Αριστοτέλης θεωρεί τις αρετές μεσότητες, καταστάσεις και ενέργειες του
ανθρώπου που δεν ξεφεύγουν από το μέτρο και βρίσκονται μεταξύ έλλειψης και
υπερβολής. Για την απόκτηση τους δε, χρειάζεται ηθικός αγώνα και άσκηση. Πρώτος
αυτός μάλιστα διαχώρισε τις αρετές σε ηθικές και διανοητικές (σοφία, σύνεση,
φρόνηση).
Περισσότερα...
 
ΤΟΠΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΨΩΦΙΔΑΣ

H Αρκαδία ήταν κατά την αρχαιότητα τόπος με έντονη θρησκευτικότητα,
πλήθος τοπικών λατρειών και μύθων, γεγονός που επηρέαζε σαφέστατα την
καθημερινή ζωή των κατοίκων της.
Ο πιστευόμενος γενάρχης των Αρκάδων, Αρκάς, θεωρούνταν γιος του Δία
και της Καλλιστώς, που ήταν κόρη του Λυκάονα, δηλαδή του Λύκαιου Δία.
Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγμα του μοτίβου της αρχαιοελληνικής
μυθολογίας, σύμφωνα με το οποίο ο σύζυγος ή ο πατέρας πολλών θνητών ερωμένων
του Δία στην πραγματικότητα δεν ήταν άλλος από τον ίδιο τον αρχηγό των θεών, σε
κάποια από τις γνωστές υποστάσεις ή τοπικές λατρευτικές μορφές του. Μετά την
συνεύρεσή τους, η Ήρα μεταμόρφωσε την Καλλιστώ σε αρκούδα (παρετυμολογική
σύνδεση άρκτου – Αρκάδος), που, σύμφωνα με μία παραλλαγή, σκοτώθηκε από την
Άρτεμη. Την στιγμή που η Καλλιστώ ξεψυχούσε, χτυπημένη από τα βέλη της θεάς, ο
Δίας πήρε τον Αρκάδα από την κοιλιά της και τον έσωσε. Μια άλλη παραλλαγή του
μύθου αναφέρει πως, όταν ο Αρκάδας έγινε 15 ετών, συνάντησε, κυνηγώντας στο
δάσος, την μητέρα του, με μορφή άρκτου και θα την θανάτωνε με το δόρυ του, αν ο
Δίας δεν την μετατόρφωνε στον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου. Επί της εποχής του
πάντως οι άνθρωποι επιδόθηκαν σε ειρηνικά έργα και η περιοχή που παλαιότερα
ονομαζόταν Πελασγία μετονομάστηκε σε Αρκαδία.
Ο Πελασγός, κατά την αρκαδική τοπική παράδοση, ήταν ο πρώτος θνητός,
γιος του Δία και της Νιόβης. Γιος αυτού και ή της Ωκεανίδας Μελίβοιας ή της
νύμφης Κυλλήνης ήταν ο πιο παλιός βασιλιάς των Αρκάδων, ο Λυκάονας, που
μεταμορφώθηκε από τον Δία σε λύκο, επειδή σε δείπνο που του παρέθεσε με τους
γιους του τού προσέφερε τις ψημένες σάρκες ενός παιδιού – κατά μία εκδοχή του
γιου του, Νυκτίμου, ή του Αρκάδα - ή επειδή θυσίασε ένα βρέφος στον βωμό του.
Οι γιοι του Λυκάονα Μαντινέας, Τεγεάτης, Φίγαλος, Στύμφαλος, Μαίναλος
έκτισαν τις πιο ονομαστές πόλεις της Αρκαδίας, ενώ ο ίδιος έχτισε την Λυκόσουρα
πάνω στο βουνό Λύκαιο και καθιέρωσε την λατρεία του Λύκαιου Δία και τους
αγώνες Λύκαια.
Περισσότερα...
 
ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΨΩΦΙΔΑ

Νέα ιστορικά στοιχεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας η μελέτη που
πραγματοποιήθηκε από την Μ.Κ.Ο. «ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ».
Στην προηγούμενη έκδοση σχετικά με την ιστορία της αρχαίας αρκαδικής
πόλη, το υλικό του βιβλίου είχε βασιστεί σε προηγούμενες μεταφράσεις του
ιστορικού Πολυβίου και του περιηγητή Παυσανία.
Στη νέα έκδοση που αναφέρεται αυτό το βιβλίο παρουσιάζονται πηγές, των
που η μετάφραση δίνεται στη δημοσιότητα για πρώτη φορά.
Οι πηγές είναι η τραγωδία «Αλκμέων ο δια Ψωφίδος» του Ευριπίδη,
το έργο «Περί φυτών ιστορίαι» του Θεοφράστου, η «Βιβλιοθήκη» του
Απολλοδώρου, οι πραγματείες «Περί ύλης ιατρικής» του Πεδάνιου Διοσκουρίδη
και «Ιατρικάι συναγωγαί» του Ορειβάσιου και το λεξικό «Εθνικά» του Στέφανου
Βυζαντίου
Κατά χρονολογική σειρά, πρώτα παρατίθενται οι ελάχιστοι σωζόμενοι στίχοι
από την τραγωδία «Αλκμέων ο δια Ψωφίδος» του Ευριπίδη, με κεντρικό
πρωταγωνιστή τον ήρωα Αλκμαίωνα, ο οποίος φιλοξενήθηκε για κάποιο διάστημα
στην Ψωφίδα μετά τη δολοφονία της μητέρας του Εριφύλη και νυμφεύτηκε την
κόρη του βασιλιά της πόλης Φηγέα.
Περισσότερα...
 
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Η πιο συμφέρουσα επένδυση για ένα νοικοκυριό στις παρούσες συνθήκες είναι η ενεργειακή του αυτονομία.  Να παράγει δηλαδή και να καταναλώνει το δικό του ρεύμα μέσα από τη νέα τεχνολογία των φωτοβολταϊκών με την οργάνωση «ενεργειακών κοινοτήτων».  Αυτή είναι μία νέα Τάση σε όλη την Ευρώπη μετά την επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης.Με αυτόν τον τρόπο μίας επένδυσης που υπολογίζεται της τάξεως των πέντε χιλιάδων ευρώ μπορεί να καλύψει τις δαπάνες ενός σπιτιού και να γίνει απόσβεση μέσα σε τρία χρόνια. Αν σκεφτεί ότι μία επένδυση για την αγορά ενός σπιτιού έχει ως μέσο όρο απόσβεσης 25 ετών, η απόσβεση της ενεργειακής αυτονομίας μιας κατοικίας μπορεί να γίνει μέσα σε τρία-τέσσερα χρόνια. 

Περισσότερα...
 
Τι θα μπορεί να κάνει μία ενεργειακή κοινότητα;


Στο
άρθρο 4 του νόμου περιγράφονται λεπτομερώς οι σκοποί και οι δραστηριότητες των ενεργειακών κοινοτήτων, οι οποίες μπορούν να έχουν κερδοσκοπικό ή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:
  • Λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο ή πάρκο για εικονική αυτοπαραγωγή των μελών της κοινότητας (π.χ. νοικοκυριά σε πολυκατοικίες, μικρές επιχειρήσεις κ.α.)
  • Λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου από ΟΤΑ ή πάροχο ενέργειας για ηλιακή κοινωνική πολιτική
Περισσότερα...
 
Τι είναι το Αποθετήριο Ενεργειακών ΚοινοτήτωνΤο Αποθετήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι μια πρωτοβουλία για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να βοηθήσει τους τοπικούς παράγοντες (συμπεριλαμβανομένων πολιτών, τοπικών αρχών και επιχειρήσεων) στη δημιουργία και την προώθηση έργων καθαρής ενέργειας που καθοδηγούνται από ενεργειακές κοινότητες σε αστικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη. Η πρωτοβουλία συμβάλλει σε μια δίκαιη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα που επιτρέπει στους πολίτες να αναλάβουν την ευθύνη της κατανάλωσης και της παραγωγής ενέργειας.
Το Αποθετήριο θα παρέχει τεχνική υποστήριξη σε ενεργειακές κοινότητες των οποίων οι δραστηριότητες είναι κατά κύριο λόγο σε αστικές περιοχές. Για τις αγροτικές κοινότητες, μια δεύτερη πρωτοβουλία, το Rural Energy Communities Advisory HubSearch για διαθέσιμες μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμουEN•••, θα παρέχει εξατομικευμένη τεχνική βοήθεια. Τα δύο προγράμματα θα συνεργάζονται στενά και η εσωτερική μεταφορά ενεργειακών κοινοτήτων είναι εφικτή κατόπιν συμφωνίας, ανάλογα με τις εκφραζόμενες ανάγκες.

Περισσότερα...
 
Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση “ενεργειακών κοινοτήτων” Και Γραφεία ψηφιακής εξυπηρέτησης πολιτώνTο ΙΝΜΕΚΟ (Ινστιτούτο μελετών Kοινωνικής οικονομίας) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και η ΠΕΣΚΟ  έχοντας  δημιουργήσει δίκτυο συνεργαζόμενων κοινωνικών επιχειρήσεων  στον τομέα της συμβουλευτικής έχει ετοιμάσει συγκεκριμένα  πρότυπα επιχειρηματικά σχέδια, για νέες επιχειρήσεις συμβουλευτικής τα  οποία διαθέτει για τη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και διεύρυνση του δικτύου με νέες υπηρεσίες.
pesko

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 2 από 13

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε

Copyright © 2008-2012 erymanthos.eu,erymanthos.gr,erymanthos.com
concept by symvoulos.biz