ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Δράσεις
Fashion4you.gr
projectFashion.gr


Δράσεις της "Ερύμανθος Μ.Κ.Ο"

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/09/2014 Η ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ σας προσκαλεί  σε ημερίδα με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία Κοιν.Σ.Επ.» Στόχος της ημερίδας είναι να ενημερωθεί το κοινό για τις Κοιν.Σ.Επ. που μπορούν να δημιουργηθούν στα Τριπόταμα στα πλαίσια της πράξης «Κοινωνικές συνέργιες επιχειρήσεων» που υλοποιεί η ΑΣ Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α. στη Δυτική Ελλάδα. Στην Ημερίδα θα παρευρεθούν: · Δημήτριος Βαρβιτσιώτης, πρόεδρος της Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α · Βασίλης Τακτικός, πρόεδρος της ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ · Ευάγγελος Σπινθάκης, πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (εταίρος της Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α) · Άρης Ηλίας, γεωπόνος – αντιπρόεδρος ΔΣ Οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων ΔΗΩ · Γαρυφαλλιά Γκαντζούνη, σύμβουλος κοινωνικής...

Η Αναπτυξιακή Κοινωφελής Σύμπραξη Δυτικής Ελλάδας Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α. διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα το Σάββατο 10 Μαϊου 2014 και ώρα 11:00μμ στα Τριπόταμα Αχαΐας στο Καφενείο «Βαΐτσος», στην Πλατεία του χωριού. Η Ενημερωτική Ημερίδα έχει τίτλο: «Η εμπειρία ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας» και διοργανώνεται από την ΑμΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων»   (πατήστε για μεγέθυνση)

   «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Κοινότητα Οικολογικής Μέριμνας για Υγιεινή Ζωή «ΛΥΔΙΑ»   Βορείου Ηπείρου 79 10444, Αθήνα Τηλ: 210 6777590  Αθήνα, 11/3/2014 Αρ. Προκήρυξης: 1 Πρόσκληση Ανάθεσης έργου: Επιλογή Αναδόχου για τις υπηρεσίες Ενεργειών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης (εκδόσεις- εκτυπώσεις) για τις ανάγκες του έργου «Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 383918 το οποίο εντάσσεται στη Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 07 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007- 2013  Προϋπολογισθείσα...

   Το παρόν εγχειρίδιο αφορά τη σύνθεση και ανάπτυξη κοινού βιοτουριστικού προϊόντος μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας στη διασυνοριακή περιοχή Δήμου Πρεσπών - Περιφέρειας Κορυτσάς. Το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου «Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό» του Ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας IPA - Διασυνοριακό πρόγραμμα «Ελλάδα - Αλβανία 2007-2013». Το βιοτουριστικό αυτό προϊόν αναλύεται και παρουσιάζεται μέσα από το σύνολο της ζωής και της δράσης, τα φυσικά και πολιτιστικά διαθέσιμα της περιοχής, τη βιοποικιλότητα, τη γεωμυθολογία, την τοπική αρχιτεκτονική, αγροτική και πολιτιστική κληρονομιά και την τοπική ιστορία. Παράλληλα, μέσα...

  Το παρόν σχέδιο μάρκετινγκ δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IPA Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Αλβανία 2007-2013» με τίτλο έργου «Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό». Σε αυτό το σχέδιο περιγράφεται η μεθοδολογία προώθησης του κοινού βιοτουριστικού προϊόντος στη διασυνοριακή περιοχή Δήμου Πρεσπών - Περιφέρειας Κορυτσάς με μια σχετικά διαφοροποιημένη διαδικασία από τον τρόπο που αναπτύσσεται μια συμβατική τουριστική αγορά. Ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί ένα κοινό πλάνο προώθησης σε διασυνοριακό επίπεδο μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός του μάρκετινγκ για το Βιοτουρισμό σε περιοχές όπως ο Δήμος Πρέσπας...

Η συνεταιριστική οικονομία ως βασικός άξονας της κοινωνικής οικονομίας αποτελεί σήμερα μοναδική λύση στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας φτώχειας. Σε μια οικονομία που κλονίζεται από την κρίση της οικονομίας της αγοράς με υπερχρεωμένα κράτη, η συνεταιριστική οικονομία  αποτελεί βάση σταθερότητας. Το ερώτημα είναι πόσο συνειδητά αξιοποιείται ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της κρίσης και ποια η γνώση γύρω από την κοινωνική οικονομία και τις πραγματικές της διαστάσεις στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Σ' αυτή τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Καινοτόμες πρακτικές στο...

Το παρόν τεχνικό εγχειρίδιο αποτυπώνει τις επιδράσεις και δυνατότητες της Κοινωνικής Οικονομίας στην ανάπτυξη του βιοτουριστικού προϊόντος ως το μέσο για μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Στα πλαίσια του Προγράμματος «Καινοτόμες Πρακτικές στο Βιοτουρισμό» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας IPA - Διασυνοριακό πρόγραμμα «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013», το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε στη λογική σχεδιασμού καινοτόμων πρακτικών για το Βιοτουρισμό στη διασυνοριακή περιοχή μελέτης Δήμου Πρεσπών στην Ελλάδα - Περιφέρειας Κορυτσάς στην Αλβανία. Στόχος του τεχνικού εγχειριδίου είναι να αποτελέσει πρότυπο ώστε αρμόδιοι τουριστικοί φορείς σε...

Το παρόν τεχνικό εγχειρίδιο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός μεθοδολογικού εργαλείου στα πλαίσια του έργου «Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό» του Ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας IPA - Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – Αλβανία» 2007-2013.  Αποσκοπεί επίσης στο να εξετάσει τις συνάφειες και πρακτικές συνέργειες που συνθέτουν ένα στρατηγικό σχέδιο με πρακτικές αποτελεσματικότητας για τη σύνθεση και ανάπτυξη βιοτουριστικού προϊόντος στη διασυνοριακή περιοχή Δήμου Πρεσπών - Περιφέρειας Κορυτσάς. Χρησιμεύει όμως και ως ένα εγχειρίδιο που μπορεί να έχει επιτυχημένες εφαρμογές και σε άλλες αγροτικές περιοχές, μικρές πόλεις και χωριά....

Στα πλαίσια του έργου «Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό» δημιουργήθηκε ένα τεχνικό εγχειρίδιο από την ΑμΚΕ Ερύμανθος που αποτελεί έναν από τους φορείς υλοποίησής του.   Το Τεχνικό εγχειρίδιο χωρίζεται σε τρία μέρη:    α) Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη του Βιοτουρισμού στην διασυνοριακή περιοχή Πρέσπας – Κορυτσάς,    β) Επιδράσεις και δυνατότητες της κοινωνικής οικονομίας στον τομέα αυτό,    γ) Η συνεταιριστική επιχειρηματικότητα ως βασικός άξονας της κοινωνικής οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.   Στα πλαίσια του ίδιου έργου δημιουργήθηκε το Εγχειρίδιο Σύνθεσης & Ανάπτυξης του κοινού Βιοτουριστικού προϊόντος στην περιοχή καθώς και το Σχέδιο Κοινωνικού Μάρκετινγκ. Τέλος...

«ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 3ης Σεπτεμβρίου 69 10433 ΑΘΗΝΑ Τηλ/fax: 210 8813760, -1 e-mail: erymanthos2@gmail.com, anadrash@otenet.gr Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Προκήρυξης: 4 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: Επιλογή Αναδόχου για τις υπηρεσίες Δικτύωσης της ΑΚΟΙΣΔΑ με τοπικούς φορείς, μεταξύ άλλων αναπτυξιακών συμπράξεων & μεταξύ των εταίρων (5 Ημερίδες) για τις ανάγκες του έργου «Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 383918 το οποίο εντάσσεται στη Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 07 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ...

«ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 3ης Σεπτεμβρίου 69 10433 ΑΘΗΝΑ Τηλ/fax: 210 8813760, -1 e-mail: erymanthos2@gmail.com, anadrash@otenet.gr Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Προκήρυξης: 3 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: Επιλογή Αναδόχου για τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας στην ίδρυση και την λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων (3 Business Plan) για τις ανάγκες του έργου «Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 383918 το οποίο εντάσσεται στη Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 07 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007- 2013...

«ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 3ης Σεπτεμβρίου 69 10433 ΑΘΗΝΑ Τηλ/fax: 210 8813760, -1 e-mail: erymanthos2@gmail.com, anadrash@otenet.gr Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Προκήρυξης: 2 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: Επιλογή Αναδόχου για τις υπηρεσίες Ενεργειών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης (13 καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά έντυπα) για τις ανάγκες του έργου «Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 383918 το οποίο εντάσσεται στη Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 07 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007- 2013 Προϋπολογισθείσα...

«ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 3ης Σεπτεμβρίου 69 10433 ΑΘΗΝΑ Τηλ/fax: 210 8813760, -1 e-mail: erymanthos2@gmail.com, anadrash@otenet.gr Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Προκήρυξης: 1 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: Επιλογή Αναδόχου για τις υπηρεσίες για την συγγραφή Μελέτης για τις ανάγκες του έργου «Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 383918 το οποίο εντάσσεται στη Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 07 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007- 2013 Προϋπολογισθείσα ανώτατη δαπάνη...

Αθήνα, 7 Μαΐου 2013 Αρ. Προκήρυξης: 9 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: Επιλογή Αναδόχου για την «Οργάνωσης και ανάπτυξης ενός κοινού τουριστικού προϊόντος» για τις ανάγκες του έργου “Innovative Practices in Biotourism” (Καινοτόμες Πρακτικές στον Βιοτουρισμό) με ακρωνύμιο “BIOTOURISM” κωδ. Έργου <A.1-1.2-189> το οποίο εντάσσεται στο IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ» 2007 – 2013, Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Θεματική Ενότητα: Προώθηση του Βιώσιμου Τουρισμού Προϋπολογισθείσα ανώτατη δαπάνη (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ): 11.727,34 €   Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ: 

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013 Αρ. Προκήρυξης: 8 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: Επιλογή Αναδόχου για την «Επιμέλεια και συγγραφή κειμένων για την μελέτη του τεχνικού εγχειριδίου για το κοινό τουριστικό προϊόν» για τις ανάγκες του έργου “Innovative Practices in Biotourism” (Καινοτόμες Πρακτικές στον Βιοτουρισμό) με ακρωνύμιο “BIOTOURISM” κωδ. Έργου <A.1-1.2-189> το οποίο εντάσσεται στο IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ» 2007 – 2013, Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Θεματική Ενότητα: Προώθηση του Βιώσιμου Τουρισμού Προϋπολογισθείσα ανώτατη δαπάνη (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ): 1.500,00 €   Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ:

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013 Αρ. Προκήρυξης: 7 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: Επιλογή Αναδόχου για την «Επιμέλεια και συγγραφή κειμένων για την μελέτη συγκριτικών πλεονεκτημάτων και εκπαιδευτικού υλικού» για τις ανάγκες του έργου “Innovative Practices in Biotourism” (Καινοτόμες Πρακτικές στον Βιοτουρισμό) με ακρωνύμιο “BIOTOURISM” κωδ. Έργου <A.1-1.2-189> το οποίο εντάσσεται στο IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ» 2007 – 2013, Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Θεματική Ενότητα: Προώθηση του Βιώσιμου Τουρισμού Προϋπολογισθείσα ανώτατη δαπάνη (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ): 3.500,00 €   Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ:

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013 Αρ. Προκήρυξης: 6 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: Επιλογή Αναδόχου για «15 Καταχωρήσεις σε περιοδικά και εφημερίδες, 22 καταχωρήσεις banners και links σε ιστοσελίδες και 10000 κλικς σε καμπάνιες και μηχανές αναζήτησης/ Google AdWords» για τις ανάγκες του έργου “Innovative Practices in Biotourism” (Καινοτόμες Πρακτικές στον Βιοτουρισμό) με ακρωνύμιο “BIOTOURISM” κωδ. Έργου <A.1-1.2-189> το οποίο εντάσσεται στο IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ» 2007 – 2013, Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Θεματική Ενότητα: Προώθηση του Βιώσιμου Τουρισμού Προϋπολογισθείσα ανώτατη δαπάνη (δεν συμπεριλαμβάνεται ο...

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013 Αρ. Προκήρυξης: 5 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: Επιλογή Αναδόχου για τον «Σχεδιασμό και την Έκδοση 3000 τουριστικών οδηγών» για τις ανάγκες του έργου “Innovative Practices in Biotourism” (Καινοτόμες Πρακτικές στον Βιοτουρισμό) με ακρωνύμιο “BIOTOURISM” κωδ. Έργου <A.1-1.2-189> το οποίο εντάσσεται στο IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ» 2007 – 2013, Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Θεματική Ενότητα: Προώθηση του Βιώσιμου Τουρισμού Προϋπολογισθείσα ανώτατη δαπάνη (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ): 9.750,00 €     Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ:

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013 Αρ. Προκήρυξης: 4 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: Επιλογή Αναδόχου για την «Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και ανέβασμα στη βάση δεδομένων και στο web portal» για τις ανάγκες του έργου “Innovative Practices in Biotourism” (Καινοτόμες Πρακτικές στον Βιοτουρισμό) με ακρωνύμιο “BIOTOURISM” κωδ. Έργου <A.1-1.2-189> το οποίο εντάσσεται στο IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ» 2007 – 2013, Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Θεματική Ενότητα: Προώθηση του Βιώσιμου Τουρισμού Προϋπολογισθείσα ανώτατη δαπάνη (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ): 3.500,00 €     Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ:

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013 Αρ. Προκήρυξης: 3 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: Επιλογή Αναδόχου για την «Παρασκευή Τεχνικού Εγχειριδίου για την Ανάπτυξη Διασυνοριακών Τουριστικών Προϊόντων» για τις ανάγκες του έργου “Innovative Practices in Biotourism” (Καινοτόμες Πρακτικές στον Βιοτουρισμό) με ακρωνύμιο “BIOTOURISM” κωδ. Έργου <A.1-1.2-189> το οποίο εντάσσεται στο IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ» 2007 – 2013, Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Θεματική Ενότητα: Προώθηση του Βιώσιμου Τουρισμού Προϋπολογισθείσα ανώτατη δαπάνη (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ): 10.500,00 €       Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ:

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013 Αρ. Προκήρυξης: 2 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: Επιλογή Αναδόχου για τον «Σχεδιασμό και Έκδοση 3407 τουριστικών φυλλαδίων σε χάρτη» για τις ανάγκες του έργου “Innovative Practices in Biotourism” (Καινοτόμες Πρακτικές στον Βιοτουρισμό) με ακρωνύμιο “BIOTOURISM” κωδ. Έργου <A.1-1.2-189> το οποίο εντάσσεται στο IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ» 2007 – 2013, Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Θεματική Ενότητα: Προώθηση του Βιώσιμου Τουρισμού Προϋπολογισθείσα ανώτατη δαπάνη (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ): 5.860,00 €   Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ: 

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013 Αρ. Προκήρυξης: 1 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: Επιλογή Αναδόχου για τις υπηρεσίες Συμβούλου για την ετοιμασία «Σχεδίου Διαχείρισης Έργου και Φακέλου Πιστοποίησης για την Αρχή Πληρωμής» για τις ανάγκες του έργου “Innovative Practices in Biotourism” (Καινοτόμες Πρακτικές στον Βιοτουρισμό) με ακρωνύμιο “BIOTOURISM” κωδ. Έργου <A.1-1.2-189> το οποίο εντάσσεται στο IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ» 2007 – 2013, Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Θεματική Ενότητα: Προώθηση του Βιώσιμου Τουρισμού Προϋπολογισθείσα ανώτατη δαπάνη (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ): 6.700 €   Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ:

  Editorial  Η Οίκοpress είναι πεπεισμένη ότι η ποιότητα ζωής των πολιτών αποτελεί ευθύνη του κοινωνικού συνόλου και της πολιτείας. Για τούτο επιχειρεί με εμπεριστατωμένες μελέτες και ρεπορτάζ, και με τη συντονισμένη δουλειά των συνεργατών της, ειδικών επιστημόνων και δημοσιογράφων να παρουσιάσει προσεγγίσεις και μια συστηματική παρακολούθηση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής. http://oikopress.gr/index.php/2012-10-03-05-38-03/24-editorial Δημοτικοί και κοινωνικοί λαχανόκηποι στην Ελλάδα Τι είναι οι αστικοί και κοινωνικοί λαχανόκηποι τι μπορούμε και τι πρέπει να αλλάξουμε. Ιστορία / Λειτουργία / Οφέλη / Πλεονεκτήματα / Επιτυχή Παραδείγματα  http://oikopress.gr/index.php/2012-09-24-13-17-36/22-2012-10-05-14-12-50   Το πρόβλημα του υδράργυρου Πώς προσλαμβάνουμε τον...

  Editorial  Σκοπός της Social Activism Αθηνών είναι ο κοινωνικός ακτιβισμός και η ανάδειξη των μέτρων που λαμβάνει ο Δήμος για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού στο κέντρο της Αθήνας. http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=513:editorial&catid=55:koinonia-politon&Itemid=61   Δομές και Υποδομές του Δήμου Αθηναίων για τις ευπαθείς ομάδες, την τρίτη ηλικία & τους μετανάστες. Στα πλαίσια του Δήμου Αθηναίων, εδράζεται ένα πλέγμα δομών και υπηρεσιών με αποστολή την εξυπηρέτηση και ελάφρυνση είτε των κοινωνικά ευπαθών ομάδων είτε κοινωνικών ομάδων. Σκοπός του κειμένου αποτελεί η γνωριμία με αυτές τις δομές και η κατανόησή τους. http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=514:-a-&catid=55:koinonia-politon&Itemid=61    Δομές...

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012 περπατήθηκε για πρώτη φορά, ύστερα από πολλά χρόνια, το μονοπάτι που αρχίζει από την πλατεία του χωριού των Τριποτάμων (Ψωφίδα) και καταλήγει στη μαγευτική πηγή Βασιλική. Το μονοπάτι αυτό –όπως και άλλα στην περιοχή– διανοίχθηκε και επιδιορθώθηκε σε ορισμένα σημεία από την ομάδα κοινωφελούς εργασίας της ΑΜΚΕ Ερύμανθος, στην οποία εργάσθηκαν με όρεξη και μεράκι νέοι από την περιοχή.  Τα μέλη της Εταιρείας Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία, αφού πρώτα απόλαυσαν πεντανόστιμες πέστροφες, εκτρεφόμενες στα νερά των πηγών του ποταμού Ερυμάνθου, στον...

Social Activism Αθηνών Πρώτη προσέγγιση η κοινωνική οικονομία στο επίπεδο της τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα του Δήμου Αθηνών από την θεωρία στην πράξη. http://erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=491:2012-09-28-20-04-50&catid=53:koinoniki-oikonomia&Itemid=60 «Οι ρίζες της δημοκρατίας και της διατηρήσιμης ανάπτυξης: συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων» (12/9/2012)0 19 Σεπτεμβρίου 2012, 10:40 Άποψη για ΟΚΠ / Πολιτική ΕΕ / Αυτορρύθμιση και λειτουργία ΟΚΠ / Διαφάνεια και λογοδοσία στο εθνικό επίπεδο / ΟΚΠ, Κοινωνικές υπηρεσίες και ΕΕ / Χάρτες πορείας http://erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=462:l-r&catid=53:koinoniki-oikonomia&Itemid=60 Νεοάστεγοι στην πόλη της Αθήνας  28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:25 ...

Η Οίκοpress Ξαναζωντανεύει. Η νέα Οικοpress που ξαναχτυπά, είναι προϊόν του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας της ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, με συμπράττουσα την Περιφέρεια Αττικής  http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=489:2012-09-28-19-05-30&catid=55:koinonia-politon&Itemid=61 Αστικό Περιβάλλον και Τοπική Αυτοδιοίκηση Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πιο συγκεκριμένα της Περιφέρειας και των Δήμων της Αττικής δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο ζήτημα της διαχείρησης σκουπιδιών και της μόλυνσης. http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=482:2012-09-28-14-31-32&catid=44:oikologia&Itemid=50 Αστική ρύπανση και πολιτικές ορθής διαχείρισής της – Μέρος Α Οι οικονομικές μεταβολές στην περιφέρεια κατά τη μεταπολεμική περίοδο οδήγησαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών προς τα δύο...

Μια από τις σημαντικότερες εργασίες που έχουν αρχίσει και ολοκληρώνονται αυτές τις ημέρες στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας της ΑΜΚΕ Ερύμανθος με συμπράττοντα τον Δήμο Καλαβρύτων είναι η διάνοιξη περιπατητικών μονοπατιών πέριξ του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Ψωφίδας. Τα μονοπάτια αυτά είναι στην ουσία οι αρχαίοι δρόμοι διάβασης απ’ την περιοχή όπου διασταυρώνονταν οι αρχαίες οδοί Ολυμπίας προς ανατολική Πελοπόννησο και η διάβαση από περιοχή Αρχαίων Λουσών και Κλείτορα προς την Αρχαία Ήλιδα. Οι δρόμοι αυτοί, οι οποίοι ήσαν δημόσιοι δρόμοι μέχρι το 1938, σε πολλά σημεία είχαν καταλήξει...

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΨΩΦΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Με πρωτοβουλία της ΑΜΚΕ Ερύμανθος και της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης έχει κατατεθεί πρόγραμμα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη της απασχόλησης μέσω της ίδρυσης κοινωνικών συνεταιρισμών, ως συνέχεια των παρεμβάσεων Κοινωφελούς εργασίας και ανάπτυξη κοινωνικών Συνεταιρισμών στην περιοχή στα πλαίσια του νόμου για την κοινωνική οικονομία. Ο στόχος είναι η δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων μέσα από την ενεργοποίηση και την κινητοποίηση των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τριών περιφερειακών ενοτήτων της Δυτικής...

Με δικαιούχο την ΑΜΚΕ Ερύμανθος ξεκίνησαν δυο προγράμματα δημοσιότητας σε ηλεκτρονικές εφημερίδες για θέματα διαχείρισης αστικού περιβάλλοντος και για θέματα κοινωνικής πολιτικής στην Περιφέρεια  Αττικής και στον Δήμο Αθηναίων Συμπράττοντες φορείς στο πρόγραμμα είναι στο πρώτο η Περιφέρεια Αττικής και στο δεύτερο ο Δήμος  Αθηναίων. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να αναδείξει θέματα χρηστικής πληροφόρησης και ενημέρωσης με φυσικό αντικείμενο το περιβάλλον και την κοινωνική πολιτική του Δήμου για τους κοινωνικά αδύναμους,  αποκλεισμένους και ανέργους.  Το  Πρόγραμμα με συμπράττοντα την Περιφέρεια Αττικής   Στόχος και αναμενόμενα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι Είναι η απασχόληση 24 ανέργων σε δράσεις κοινωφελούς στοχοθεσίας και ειδικότερα στη έκδοση  ηλεκτρονικής εφημερίδας oikopress, θεματολογίας οικολογικών...

Με βάση την κινέζικη παροιμία «ότι είναι καλύτερο να μάθεις κάποιον να ψαρεύει από το να του δίνεις  ένα ψαρί», η ΑΜΚΕ Ερύμανθος αποφάσισε να αξιοποιήσει το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας και πέραν της 5μηνης διάρκειας με την εθελοντική προσφορά μιας ομάδας νέων που θα ασχολείται επιπλέον με τη διάχυση χρηστικής πληροφόρησης σε όλες τις ομάδες – στόχους  των νέων: 1. Άνεργους – νέους2. Νέους – Πτυχιούχους 3. Νέοι υποψήφιοι επιχειρηματίες 4. Νέοι αγρότες Για όλες τις παραπάνω ομάδες είναι γνωστό ότι υπάρχουν προγράμματα ενίσχυσης δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, επαγγελματικής ενίσχυσης δημιουργίας...

Η ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Δήμο Αθηναίων & στην Περιφέρεια Αττικής- Κεντρικός Τομέας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα γίνεται από τις 10 Αυγούστου 2012 εώς και τις 20 Αυγούστου 2012 μεταξύ 09.00πμ και 14.00μμ. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται:α) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 69, β’ όροφος (τηλ. επικοινωνίας 210- 8813760,...

Με πρωτοβουλίες της ΑΜΚΕ Ερύμανθος υλοποιούνται μια σειρά δράσεων για την Τοπική Ανάπτυξη της νότιας πλευράς Ερυμάνθου με επίκεντρο τα Τριπόταμα και την Αρχαία Ψωφίδα και γενικότερα στο Δήμο Καλαβρύτων. Ταυτόχρονα, μια άλλη δράση υλοποιείται στο Δήμο Αιγιαλείας που σκοπό έχει την ανάδειξη της περιοχής. Πρώτη ενέργεια είναι η υλοποίηση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας το οποίο απασχολεί 80 άτομα, για τους Δήμους Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, με καθήκοντα  ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ ή ΠΕ Πολιτικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής. Το πρόγραμμα ήδη έχει ξεκινήσει να ισχύει...

Η ΑΜΚΕ Ερύμανθος ανακοινώνει ότι σήμερα 17 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων, ωφελουμένων και απορριπτέων που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο νομό Αχαίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΚΟΧ 44.702/1/2012 σχετική ανακοίνωση.Πίνακας κατάταξης υποψηφίωνΠίνακας κατάταξης υποψηφίων κατά ΑΜΚΑΠίνακας κατάταξης ωφελουμένωνΠίνακας κατάταξης ωφελουμένων κατά ΑΜΚΑΠίνακας απορριπτέων Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός  δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να προσέλθουν στα Δημαρχιακά καταστήματα του Δήμου Αιγιαλείας και Ψωφίδας Καλαβρύτων...

Κοινωφελής εργασία ΑΜΚΕ Ερύμανθος 80 θέσεις Δήμος Αιγιαλείας- Δήμος Καλαβρύτων Από τις 08/06 εώς 17/06 μπορεί να υποβληθεί αίτηση για σύμβαση εργασίας στην έδρα του δικαιούχου ΑΜΚΕ Ερύμανθος: Δημοτικό κατάστημα Αρχαίας Ψωφίδας του Δήμου Καλαβρύτων, ΤΚ 20516 Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στην παραπάνω διεύθυνση αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά Πληροφορίες στο: 210 8813760, 210 8813761 και 698 9865476

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 44.702 / 1 / 2012ΗΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ: Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Aχαϊας,  στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Η διάρκεια εργασίας των προσλαμβανομένων θα είναι 5 μήνες σε μία περίοδο 12 μηνών. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)01. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΚωδικός θέσης     Ενέργεια    Τόπος υλοποίησης    Ειδικότητα    Διάρκεια σύμβασης    Αριθμόςατόμων101    Διάνοιξη/ σήμανση ...

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1  ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:http://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/Edipa+etiseon/foreis/kox.csp?tabId=4&lcmenuId=

ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ                                                                                                                                                                                                              Αθήνα, 28/03/2012 Ταχ. Δ/νση            : Γ’ Σεπτεμβρίου 69                                                                                                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: AA3 Τ.Κ.                       : 10433 Αθήνα Τηλέφωνο/ Fax    : 210...
 

Leader Φθιώτιδας

biotour_od

Βασίλης Τακτικός


Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Biotourism | Prespa-Korca

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό (Πρέσπα - Κορυτσά) / Innovative practices in Biotourism (Prespa-Korca)

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό
(Πρέσπα - Κορυτσά)

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό (Πρέσπα - Κορυτσά) / Innovative practices in Biotourism (Prespa-Korca) -- ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ E-LEARNING ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ E-LEARNING ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό (Πρέσπα - Κορυτσά) / Innovative practices in Biotourism (Prespa-Korca) -- e-LIBRARY Βιοτουρισμού

e-LIBRARY Βιοτουρισμού

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό (Πρέσπα - Κορυτσά) / Innovative practices in Biotourism (Prespa-Korca) -- Πλατφόρμα e-SERViCES Βιοτουρισμού

Πλατφόρμα e-SERViCES Βιοτουρισμού

Transnational Partnerships

Prespa-Korca Observatory


Prespa-Korca Observatory

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε