ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Γενικού ενδιαφέροντος


Γενικού ενδιαφέροντος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ/ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Τ.Τ (Τ.Ε.Ι.)

Η τελευταία ριζική αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε μέσω των ν.4521/2018, ν. 4559/2018, ν.4589/2019 και ν. 4610/2019 δημιούργησε έναν νέο ακαδημαϊκό χάρτη στην ανώτατη εκπαίδευση. Ωστόσο, μετά την εν λόγω αναδιάρθρωση οι απόφοιτοι των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) βρέθηκαν εν μια νυκτί με πτυχίo «φάντασμα» καθώς τα ιδρύματά τους καταργήθηκαν χωρίς όμως να προβλεφθούν διαδικασίες εξομοίωσης/αντιστοίχισης των παλαιών πτυχίων με τα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών.  

Σε όλη την Ευρώπη οι τίτλοι σπουδών που παρέχονται από τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών θεωρούνται ως προς όλες τις συνέπειες ισότιμοι των τίτλων σπουδών των υπόλοιπων Πανεπιστημίων. Παρά ταύτα,  τα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.), όντας προγράμματα σπουδών ιδρυμάτων με κοινή αποστολή με τα υπόλοιπα  Α.Ε.Ι., προσομοίαζαν περισσότερο, κατά ποσοστό άνω του 90%, τα προγράμματα σπουδών των ελληνικών Πανεπιστημίων και λιγότερο αυτά των Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών του εξωτερικού, όπως τα Fachhochschule.

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθούν, οι υψηλές αξιολογήσεις των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) με κυριότερα παραδείγματα το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και το Τ.Ε.Ι Λάρισας όπου κρίθηκαν ως «Άξια Αναφοράς - Worthy of Merit».

Παρά λοιπόν το υψηλό επίπεδο σπουδών των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.), δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, δεν έχει προβλεφθεί καμία διαδικασία για την αντιστοίχιση ή εξομοίωση των πτυχίων των εν λόγω ιδρυμάτων με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, είτε αυτά αναδιοργανώθηκαν και μετονομάστηκαν σε πανεπιστήμια (π.χ. ΠΑ.Δ.Α. και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), είτε απορροφήθηκαν από προϋπάρχοντα πανεπιστήμια. Κατά συνέπεια η κύρια επίπτωση που επιφέρουν οι ν. 4521/2018, ν. 4559/2018, ν.4589/2019 και ν. 4610/2019 είναι η μετατροπή των τμημάτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα σε πανεπιστημιακά τμήματα, χωρίς καμία απολύτως πρόβλεψη για τους αποφοίτους παλαιοτέρων ετών.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των πρώην ΑΕΙ Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) κατά την μετονομασία των ιδρυμάτων τους σε "Πανεπιστήμια" και την αντίστοιχη αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών που ακολούθησε, κλήθηκαν να δώσουν, κατά μέσο όρο, μόνο τρία με πέντε μαθήματα επιπλέον. Εξαίρεση αποτελούν οι σχολές των μηχανικών οπού προστέθηκε ένα επιπλέον έτος τοποθετώντας τον νέο τίτλο σπουδών στο επίπεδο εφτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Για ποιον λόγο λοιπόν εξαιρούνται από την εν λόγω διαδικασία τόσο οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. όσο και οι εγγεγραμμένοι ν+2 φοιτητές παλαιοτέρων ετών την στιγμή μάλιστα που κατά το παρελθόν έχουν θεσμοθετηθεί διαδικασίες εξομοίωσης/αντιστοίχισης ακόμα και για ανώτερες σχολές των 2 ή 3 ετών, άλλης αποστολής και άλλης βαθμίδας, όπως στις περιπτώσεις των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής και των Παιδαγωγικών Ακαδημιών;

Σύσσωμη η αντιπολίτευση, δεκάδες φορείς και εκατοντάδες χιλιάδες απόφοιτοι έχουν επανειλλημένα τοποθετηθεί υπέρ της κύρωσης διατάξεων που να κατοχυρώνουν την αντιστοίχιση/εξομοίωση των πτυχίων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, όπως αυτές προέκυψαν μετά την κύρωση των νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019. Για ποιο λόγο λοιπόν η υφιστάμενη κυβέρνηση, μετά από  τέσσερα έτη θητείας, εξακολουθεί να κωφεύει απέναντι στο πάγιο και δίκαιο αυτό αίτημα των αποφοίτων;

ΠΟΣΟ ΚΟΣΜΟ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ;

 • Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) και του Ι.Ο.Β.Ε. (ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ο συνολικός αριθμός των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.), από ιδρύσεώς τους έως και σήμερα, εκτιμάται άνω των 400.000.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ; ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ;

 • Στο παρελθόν, σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις μετεξέλιξης ή πανεπιστημιοποίησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θεσμοθετήθηκε διαδικασία αντιστοίχισης ή εξομοίωσης των παλαιών πτυχίων με τα νέα πανεπιστημιακά, όπως η περίπτωση της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), της Παντείου Σχολής Πολιτικών Επιστημών, των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.), των διετών Παιδαγωγικών Ακαδημιών, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κτλ..
 • Η απουσία διαδικασιών αντιστοίχισης ή εξομοίωσης των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, αποτελεί κατάφορη αδικία για εκατοντάδες χιλιάδες απόφοιτους, πόσο μάλλον όταν βάσει:

α) του Συντάγματος (άρθρο 16 παρ. 5),

β) των νόμων 2916/2001, 3549/2007, 4001/2011, 4485/2017 και 4957/2022

γ) της Συνθήκης της Bologna,

δ) των διεθνών ακαδημαϊκών προτύπων, κατηγοριοποιήσεων και ορισμών (UNESCO ISCED 2011),

ε) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου προσόντων,

στ) των επίσημων εθνικών δηλώσεων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ιδρύματα με προγράμματα σπουδών ακαδημαϊκού προσανατολισμού και απολύτως ισότιμων των πανεπιστημιακών,

ζ) των θετικών (Positive Evaluation) ή άριστων (Worthy of Merit) εξωτερικών αξιολογήσεων της ΑΔΙΠ,

η) των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ 297/2005, 68/2012, 105/2021,

τα εν λόγω Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θεωρούνται υψηλού επιπέδου και απολύτως ισότιμα των Πανεπιστημίων.

 • Οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. κατά παράβαση όλων των ανωτέρω έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε προκηρύξεις του δημοσίου μόνο για θέσεις της κατηγορίας ΤΕ, κατηγορία που αφορά σε απόφοιτους ανώτερης βαθμίδας επαγγελματική ή άλλης ειδικής εκπαίδευσης, κατά το άρθρο 16 παράγραφο 7 του Συντάγματος, και όχι απόφοιτος Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 • Επιπλέον, μετά την ριζική αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, την κατάργηση των περισσοτέρων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. καθώς και την προσφάτως θεσπισμένη απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε απόφοιτους Ιδιωτικών Κολλεγίων, παρατηρείται σταδιακή μείωση των ΤΕ θέσεων που προκηρύσσονται στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και στις προκηρύξεις του δημοσίου, περιορίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο την δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. στις εν λόγω διαδικασίες.
 • Η απουσία διαδικασιών αντιστοίχισης ή εξομοίωσης συμβάλλει τόσο στη διαιώνιση της αυθαίρετης, αντισυνταγματικής και κατά των ευρωπαϊκών και εθνικών πλαισίων διάκρισης ανάμεσα σε ισότιμα πτυχία της τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης, όσο και στην διατήρηση του μείζονος προβλήματος του Brain Drain που αντιμετωπίζει η χώρα.
 • Η μη θεσμοθέτηση διαδικασιών αντιστοίχισης ή εξομοίωσης προκαλεί επιπλέον προβλήματα στο κύρος των πτυχίων διότι μας καθιστά απόφοιτους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δεν υπάρχουν πια. Ως εκ τούτου, δημιουργούνται επιπλέον δυσκολίες στην αναγνώριση των πτυχίων μας τόσο από τον επαγγελματικό όσο και από τον ακαδημαϊκό τομέα του εξωτερικού.
 • Δεν νοείται μετεξέλιξη/αλλαγή ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αποκλίνοντα τρόπο από τις ευρωπαϊκές συμφωνίες και πρακτικές. Υπενθυμίζεται πως όλα τα Α.Ε.Ι. της Ε.Ε. που ανήκουν στο 6ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων είναι, ως προς όλες τις συνέπειες, ισότιμα μεταξύ τους και ότι σε κάθε αλλαγή του status ενός Ευρωπαϊκού Α.Ε.Ι. θεσμοθετείται επιπλέον και διαδικασία αντιστοίχισης/εξομοίωσης των πτυχίων.
 • Στους εγγεγραμμένους φοιτητές που προέρχονται από Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα και δεν είχαν συμπληρώσει το "ν+2" έτος σπουδών κατά την κύρωση των νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019, εφόσον το επιλέξουν, δίνεται η δυνατότητα απόκτησης του νέου τίτλου σπουδών, στις πλείστες των περιπτώσεων με την παρακολούθηση ορισμένων επιπλέον μαθημάτων. Γιατί από την εν λόγω διαδικασία να εξαιρούνται τόσο οι εγγεγραμμένοι φοιτητές που έχουν περάσει το "ν+2"  έτος σπουδών όσο και οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών; Καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για αντισυνταγματική διάκριση ανάμεσα σε πολίτες ίσων προσόντων που εισήχθησαν στα ίδια τμήματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και παρακολούθησαν ή παρακολουθούν ακριβώς τα ίδια ή απολύτως αντίστοιχα προγράμματα σπουδών.
 • Η διαδικασία αντιστοίχισης ή εξομοίωσης δεν θα επιφέρει ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος, διότι θα αφορά μόνο εκείνους οι οποίοι θα ακολουθήσουν τις διαδικασίες. Ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα αναδρομικότητας σε όποια μισθολογική ή άλλη αξίωση.
 • Καθίσταται σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως νομικό, ακαδημαϊκό ή άλλο αντεπιχείρημα κατά της θέσπισης διαδικασιών αντιστοίχιση/εξομοίωσης των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών. Πρόκειται για θεσμοθέτηση διαδικασίων αντιστοίχισης/εξομοίωσης τίτλων σπουδών και ως εκ τούτου δεν θίγονται ούτε χρήζουν αλλαγής ο υπαλληλικός κώδικας, το προεδρικό διάταγμα που αφορά στο προσοντολόγιο ή τα όποια εκδεδομένα επαγγελματικά δικαιώματα. Αποτελεί αίτημα 40 και πλέον φορέων, 400 χιλιάδων αποφοίτων και όλων των κομμάτων της Βουλής.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

 • Δεν πρόκειται να υπάρξει αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς έχουν κατατεθεί ήδη επερωτήσεις και αναφορές από όλους τους πολιτικούς φορείς εντός του κοινοβουλίου (ΣΥΡΙΖΑΚΙΝΑΛΚΚΕΜΕΡΑ25ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ).
 • Λόγω του ότι προτείνονται, τόσο απο τους Συλλόγους Αποφοίτων όσο και από την αντιπολίτευση, ολιστικές προτάσεις νομικού και ακαδημαϊκού ερείσματος που προβλέπουν διαδικασίες και προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες των αποφοίτων, δεν θίγονται συμφέροντα τρίτων (επαγγελματικά, συντεχνιακά κλπ.).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Ερώτηση των Συλλόγων Αποφοίτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κο Άγγελο Συρίγο σε τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 09/06/2021 και την Τετάρτη, 15/03/2023: Προτίθεστε να προχωρήσετε στην κύρωση διατάξεων που να κατοχυρώνουν την αντιστοίχιση/εξομοίωση των πτυχίων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, όπως αυτές προέκυψαν μετά την κύρωση των νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019 και αν ναί πότε;

Απάντηση Υφυπουργού Παιδείας: Ο Υφυπουργός για το θέμα της αντιστοίχισης των πτυχίων απάντησε πως αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί αφού προηγηθούν τα κάτωθι:

 1. Η ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της αξιολόγησης όλων των τμημάτων των Α.Ε.Ι., όπως η αποφοίτηση των πρώτων φοιτητών απ' όλα τα νέα τμήματα που προέκυψαν απο την τελευταία ριζική αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η εν λόγω διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023.
 2. Η εκκίνηση της αξιολόγησης των τμημάτων των πανεπιστημίων με έμφαση σε αυτά που προήλθαν από τα πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ., η οποία, όπως εκτιμάται, θα διαρκέσει τούλαχιστον ένα με ενάμιση έτος.
 3. Τέλος, όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία θα μπορέσει η κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης διαδικασίας αντιστοίχισης των πτυχίων. Αν τελικά προβεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην εν λόγω ενέργεια, θα εξεταστεί το επίπεδο αλλά και η συνάφεια των παλαιών προγραμμάτων σπουδών των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με αυτά των νέων ακαδημαϊκών δομών και θα θεσμοθετηθούν οι ανάλογες διαδικασίες ανά περίπτωση.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Σήμερα δεν υπάρχουν ενεργά τμήματα Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα και βάσει του ισχύοντος νόμου, μπορεί η Πολιτεία να προχωρήσει στην επίλυση του θέματος. Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υπ.Π.Ε.Θ.) της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε ανακοινώσει ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία επιτρέπει την αντιστοίχιση και ισοτίμηση με την ακόλουθη σταδιακή προσέγγιση:

Α. Το Υπουργείο θα ορίσει επιτροπές εμπειρογνωμόνων, ήτοι καθηγητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίες θα μελετήσουν τα προγράμματα σπουδών Τμημάτων Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) ανά γνωστική περιοχή και θα τα συγκρίνουν με αντίστοιχα προγράμματα πανεπιστημιακών Τμημάτων. Η σύγκριση ενδεχομένως να καταλήξει σε επιπλέον μαθήματα στα οποία θα πρέπει να εξεταστεί ένας απόφοιτος Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα, ώστε να αντιστοιχίσει και να ισοτιμήσει το πτυχίο του με αυτό που παρέχεται από το πανεπιστημιακό αντίστοιχο Τμήμα. Θα υπάρξουν ενδεχομένως διαφοροποιήσεις ως προς το πλήθος των μαθημάτων για τους αποφοίτους προγραμμάτων σπουδών παλαιότερων ετών, σε συνάρτηση με τις διαχρονικές αλλαγές των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.).

Β. Μετά την ανακοίνωση των επιπλέον μαθημάτων που απαιτούνται για κάθε πρόγραμμα σπουδών Τεχνολογικού Τομέα Τ.Τ.. ώστε να αντιστοιχιστεί με παρόμοιο πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημιακού Τομέα (Π.Τ.), το Υπ.Π.Ε.Θ. θα ορίσει τρία ή και παραπάνω εξεταστικά κέντρα που θα φιλοξενούνται από δομές υπαρχόντων Πανεπιστημίων, ώστε να καλύπτεται γεωγραφικά με ικανοποιητικό τρόπο η επικράτεια.

Γ. Οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι), που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικασία της αντιστοίχισης, εφόσον συνίσταται από τις προαναφερθείσες επιτροπές η παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, θα μπορούν άμεσα, χωρίς διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων, να δηλώνουν δύο φορές τον χρόνο την επιθυμία τους να συμμετέχουν σε ένα από τα ανακοινωθέντα εξεταστικά κέντρα και θα τους δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώνουν την αντιστοίχιση σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Δ. Τα θέματα στις εξετάσεις θα μπαίνουν από κεντρική επιτροπή εξετάσεων ανά πρόγραμμα σπουδών ή γνωστική περιοχή, η οποία θα απαρτίζεται από καθηγητές ελληνικών Α.Ε.Ι.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΚΕ στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του ΣΥΡΙΖΑ «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το παρόν σχέδιο νόμου προκύπτει μια εκ νέου πολύ-κατηγοριοποίηση Τμημάτων, πτυχίων και αποφοίτων. Στο νέο αυτό τοπίο προστίθεται μάλιστα μια επιπλέον κατηγορία, αυτή των αποφοίτων Τμημάτων ΑΤΕΙ (όπως προέκυψαν με το Νόμο 2916/2001) προηγούμενων χρόνων από την ισχύ του νόμου. Η παραπάνω τροπολογία λαμβάνει μέτρα ώστε να αρθεί αυτή η πολύ-κατηγοριοποίηση αποφοίτων πάνω στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο. Με την τροπολογία εξισώνονται έτσι αυτόματα οι απόφοιτοι Τμημάτων των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου με τους αντίστοιχους απόφοιτους των νέων Τμημάτων που προκύπτουν, με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά Τμήματα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ του ως άνω σχεδίου νόμου προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο

Απόφοιτοι των Τμημάτων των ΑΤΕΙ που συγχωνεύονται με Πανεπιστημιακά Τμήματα και έχουν αποφοιτήσει πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και εγγεγραμμένοι φοιτητές ανεξαρτήτως έτους σπουδών, λαμβάνουν πτυχίο ισότιμο με τα νέα πτυχία που θα προκύψουν από τα αντίστοιχα Τμήματα των παραπάνω Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την αντιστοιχία που ορίζει ο νόμος σε κάθε περίπτωση. Για τους απόφοιτους προ του 2001 και για απόφοιτους Τμημάτων 4ετούς που εξισώνονται με τον παρόντα νόμο με Τμήματα 5ετούς φοίτησης, μπορεί να προβλέπεται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων, που θα ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του Πανεπιστήμιου. Ο κύκλος μαθημάτων για τους απόφοιτους ειδικότερα παρέχεται δωρεάν, σε ώρες και μέρες που να εξυπηρετούν εργαζόμενους, με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Ταυτόχρονα, αποκτούν αυτόματα όλα τα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από την παραπάνω ισοτίμηση του πτυχίου τους.

Για τους απόφοιτους και εγγεγραμμένους φοιτητές των Τμημάτων εκείνων που συγχωνεύονται με αποτέλεσμα να προκύπτουν Τμήματα σε νέα επιστημονικά αντικείμενα, τα οποία δεν προϋπήρχαν στα συγχωνευόμενα Ιδρύματα, δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν κύκλο μαθημάτων που θα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος και να ισοτιμήσουν το πτυχίο τους με το αντίστοιχο πτυχίο που θα παρέχει το αντίστοιχο πανεπιστημιακό Τμήμα, όπως προκύπτει από τη συγχώνευση. Ο κύκλος μαθημάτων παρέχεται δωρεάν, σε ώρες και μέρες που να εξυπηρετούν εργαζόμενους, με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Στους παραπάνω απόφοιτους που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα, παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις και σχετικές άδειες, ώστε να παρακολουθήσουν τον απαραίτητο κύκλο μαθημάτων για την ισοτίμηση του πτυχίου τους με τίτλο πανεπιστημιακό.

Οι εκλογές είναι προ των πυλών. Καλούμε όλους τους απόφοιτους των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) και τις οικογένειες τους να ψηφίσουν με συνείδηση και με γνώμονα την ενημέρωση που έχουν λάβει τόσο από το παρόν δελτίο όσο και από τον Σύλλογο Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. από το 2018 ως και σήμερα.

Η αδικία, η υποτίμηση και ο εμπαιγμός πρέπει να λάβουν τέλος! Είμαστε πολλοί, έχουμε δύναμη και θα απαντήσουμε την κατάλληλη στιγμή!

ΒΙΚΤΩΡ ΠΟΛΙΤΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ & Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

ΣΚΙΑΘΟΥ 95, 11255, Αθήνα,
6972531567

ΑΦΜ: 997034388
ΔΟΥ:  Κ' ΑΘΗΝΩΝ

 
The SOCIALNEET Model for Employment

Prologue

This study examines the dynamics of the social economy in relation to dealing with unemployment and in particular the unemployment of young NEETS in the context of the social need program.

The purpose of the study is to formulate a theory and a practice guide that will utilize the experience of the specific program against the background of the pan-European experience of the third sector of the economy. For this purpose, it examines the specificity of the supply and demand of jobs in the field of social enterprises.

It identifies the object and subject of social entrepreneurship and the institutional conditions that are necessary for the development of the third sector of the economy, with the ultimate goal of creating employment and income.

Youth unemployment is a growing problem that has significant long-term consequences for individuals, communities, economies and societies. The essential solution cannot only arise with traditional training and retraining practices but also with alternative forms of entrepreneurship that will create new jobs such as the emerging social economy. This is the question that the present study deals with.

The relevant labor force surveys show that youth unemployment has increased in all EU countries since 2008.     The high unemployment rate for young people and especially for NEETS in the Mediterranean countries reaches 30% and is now considered a structural problem in the market economy and the supply of jobs.

Objectively it cannot be addressed in the framework of self-regulation of the labor market, supply and demand. Not only from state interventionism, nor from training programs and over-specialization.

These approaches concern the 35% of young people who can find work in high-tech enterprises, they do not concern young people with traditional skills who can work in manual and contract services, such as: land workers, forest workers, artisans, salesmen, drivers, security guards , auxiliary nursing and social care staff, waiters, maids in hotels, delivery workers, carers of the elderly, daycares, domestic helpers, small farmers, artisans, collectors of recyclable material. In these and other similar labor-intensive occupations, NEETS can find work. In addition there is a demand for webmasters and e-commerce managers, who need some training but mostly social organization skills.

The problem for this level of qualifications of the young job offer is that, despite the needs in the real economy, which has never ceased to exist, business interest in private entrepreneurship in labor-intensive sectors has decreased.

At the same time, the profit margins for the employer have narrowed and there are no necessary investments for sufficient jobs. Even where there are recorded needs, there is no corresponding offer for social reasons. The figures show that since 2008 and after 1/3 of the small and medium-sized private enterprises for example in Greece has closed. As a result, the corresponding jobs have also been lost, with the result that there are untapped natural, material and human resources in contrast to the needs for income and work that are not covered.

With this  thought, the strengthening of the labor market demand for NEETS goes largely through a more complex field that has to do with the promotion of the physical object and the business entity, while in many cases it is necessary to undertake business initiatives by job candidates themselves as co-operatives or self-employed. Herein lies the critical issue of social innovation.

Thus, alongside the need for labor demand, there is the need to promote Social entrepreneurship, which is a prerequisite for the utilization of inactive natural and human resources. The productive model that consolidates and mobilizes these resources for the benefit of local communities and economically vulnerable groups. Social entrepreneurship is the institution that can restore the shrinking of small and medium enterprises that close due to competitiveness and low profitability by drastically reducing the cost to the consumer.

It is typical today that the gap that exists in some despised but necessary professions such as land laborers is partially covered by economic migrants and the informal economy. And the problem will remain as long as the social and economic organization ignores parts of the real economy and therefore there are inactive human resources. We therefore need an exemplary model of the social economy and social entrepreneurship that will cover this deficit. The aim is to develop a strategic manual (exploitation of knowledge from the project) that presents a holistic approach to the creation of employment through the third sector (SOCIALNEET Model).

According to this reasoning, the strategy of the social economy for employment differs radically from the strategy of the private sector of the economy.

The European Employment Strategy (EES) has as its direction since the Treaty of Rome full employment has always been one of the objectives of the community.

In this context, the operation of the European Social Fund (ESF), which is an aid institution for the promotion of employment and worker mobility, has special resources for this purpose.

The stated goal is to combat long-term unemployment and youth unemployment and to modernize education and training systems.

This strategy proposes to significantly reduce the cost of hiring an additional employee, facilitating the transition to self-employment and the creation of small businesses. And it seeks adaptability: in modernizing the organization and flexibility of work and implementing contracts adaptable to different types of work, supporting vocational training programs within businesses promoting equality of opportunity.

However, this strategy, despite verbally acknowledging the structural problems of the economy and employment, remains obsessed with a repetitive approach. At its core is the well-known doctrine of the skills deficit of workers. In order to cover this deficit, interventions do not need to be made by production but by the workers themselves who must become "employable" through training and lifelong learning. This approach does not take into account the objective shrinking of wage labor in the private and public sectors, resulting from the development of technologies and the reluctance of private capital to invest in sectors with low or no profit in business. The same does not account for the inability of the State to extend itself further as an "entrepreneur" in socially necessary jobs.

In sectors that aim to remove economic and social exclusion and in any case create employment for socially sensitive groups. NEETS also belong to these groups.

Of course, the admission that the State and the EU finance most training and professional orientation programs shows that the doctrine of self-regulation of the labor market does not work, at least to the extent that it is attempted. On the contrary, the continuous state interventionism to create jobs with subsidized programs is a serious indication of the need for institutional intervention beyond the entrepreneurship of the private sector and the state.

In contrast to state interventionism, the strategy of the social economy and social entrepreneurship differs precisely in the driving forces that drive entrepreneurship. The interdependence of labor supply and demand, which exists in the object and the collective subject of social entrepreneurship that we should note, is not separated into employers and employees but is identified with the same interests.

Therefore, social enterprises operate in a special way in the supply and demand of labor. The interaction in this dipole is not uniquely determined by the supply of workers and the demand for labor by employers. And this happens simply because in a cooperative, for example, employees and employers are the same persons and necessarily have the same aspirations and financial goals.

To the question of what are the advantages of social entrepreneurship over the profit economy, we can briefly answer:

Firstly, the reduction of transaction costs

Secondly, the utilization of inactive human and material resources

Thirdly, utilization of the social capital of collectives as an subject of social entrepreneurship.

The reduced cost of production and transactions ensures the viability of small and medium enterprises where the economy of profit and market has no interest in business.

Social enterprises contribute precisely to the exploitation of inactive human and material resources, by combining the fragmented resources of small owners and institutional cooperation as a tool.

Social enterprises can capitalize on idle public and local government real estate and land by providing these idle resources for exploitation through Cooperatives.

Of course, there is still the question of how costs are reduced with social entrepreneurship and how this becomes an advantage in contrast to the market economy?

The inclusive answer is that, in social entrepreneurship there are no intermediaries, the employer and consumer is the local community itself, and therefore the cost chain does not add to the price the profit of intermediations and additional taxes of the supply chain. In this way we have reduced costs in favor of the consumer community.

There are many successful examples of cooperatives and social enterprises that confirm this assumption.

A leading modern example in recent years is the energy communities (energy cooperatives) where the energy producer is the consumer himself, as a result of which he produces the electricity he consumes himself and when it comes to energy offsetting, he reduces the cost of energy by at least 70%. In this way, energy poverty is addressed prospectively, but also ensures the resilience of small and medium enterprises in a number of sectors. The study points out that in private market enterprises, Supply and Demand are two separate forces, each determined by different factors. On one side are the productive companies and traders and on the other are the consumers. In social entrepreneurship, the cooperative shareholders are at the same time consumers-beneficiaries.

The central problem is that worldwide there is a reduced demand for labor from private sector enterprises, to such levels that government intervention in labor demand cannot meet.

This fact of the reduced demand for Labor is certified by the general fixation of wages with the exception of a very small percentage of 1% who work in high technology. If there was sufficient demand according to the law of supply and demand then wages would be going up and not down as they are today.

Seeking to stimulate demand, the social economy presents the model and advantage of reduced costs for consumers since consumers and service users themselves participate in social entrepreneurship and Consumer cooperatives.

Cooperation has responsibilities and is not an easy option for those who have learned to work as an employee. However, it is a necessary choice and a conscious act to improve the income of the Consumers, offering new jobs at the same time.

Let us consider the three basic goods: energy, nutrition and health. In these sectors there are successful applications of Social enterprises and cooperatives that provide solutions to the problem and new jobs.

The issue is therefore that these options institutionally multiply and constitute the third pillar of the economy of labor supply and demand.

 
Ζητούνται φοιτητές για Πρακτική Άσκηση
1_copy
 
Εγγραφή στο Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών

sign_in
Για εγγραφή http://www.paratiritiriokp.gr/index.php/eggrafi-organwsis
 
Θεσμικές Συμπράξεις Κοινωνικών επιχειρήσεων- με ΟΤΑ και άλλους κοινωνικούς και δημόσιους φορείς

 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

«Κοινωνικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις με τη συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης, εθελοντικών οργανώσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων»

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου ώρα 16.00 – 21.00

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων,

Λ. Αλεξάνδρας 152, (Έναντι Αρείου Πάγου)

 

Εισήγηση με Θέμα:  Θεσμικές Συμπράξεις Κοινωνικών επιχειρήσεων- με ΟΤΑ και άλλους κοινωνικούς και δημόσιους φορείς 

       Σύρος Κοσκοβόλης

Μονάδα προγραμματισμού, σχεδιασμού,

ωρίμανσης και υλοποίησης εθνικών

και κοινοτικών προγραμμάτων.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Πανεπιστημίου 44 & Χαριλάου Τρικούπη

Περισσότερα...
 
Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4019-19 του 11

Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ 

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4019-19 του 11 

To κράτος και η Τοπική Αυτοδιοίκηση σήμερα δεν μπορούν να υποστηρίξουν τις κοινωνικές δομές στο βαθμό που χρειάζεται μετά το ξέσπασμα της κρίσης για όλους τους πολίτες που έχουν ανάγκη.

Κοινωνικές δομές όπως παιδικοί σταθμοί, βοήθεια στο σπίτι, και φροντίδα για διάφορες κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη καθώς και δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας και ανθρωπιστικής κρίσης.

Ακόμη και όταν μπορούν να βρεθούν οι πόροι, συνήθως από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο υπάρχουν περιορισμοί στις προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο από το «μνημόνιο».

Περισσότερα...
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ –ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τα κομβικά σημεία της εισήγησης του συντονιστή του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου Βασίλη Τακτικού στη προσυνεδριακή συνδιάσκεψη 5-11-2015.  Μέχρι τη Πέμπτη θα δημοσιευτούν όλες οι βασικές εισηγήσεις στο πλαίσιο της ανοικτής διαβούλευσης με τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ –ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

1. Η υψηλή σημασία της ανάπτυξης κοινωνικής αλληλέγγυας  οικονομίας σε περίοδο κρίσης..

Περισσότερα...
 
Δραγασάκης: Αναζητείται μια νέα ισορροπία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Συζήτηση στη Βουλή για τις τράπεζες

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, μιλάει στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής με θέμα ημερησίας διάταξης "Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών", Αθήνα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ (File: 15911870.jpg ) 

Αθήνα

«Κανουν λάθος όσοι δεν βλέπουν ότι το προηγούμενο διάστημα διεξήχθη ένας πόλεμος ενάντια όχι στην κυβέρνηση αλλά στη χώρα» είπε σχολιάζοντας τις αιτιάσεις τις αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόμου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης.

«Πρέπει να αντλούμε μαθήματα και όχι απλώς να καταγγέλλουμε ο ένας τον άλλο» τόνισε.

Περισσότερα...
 
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Τρία νέα προγράμματα δρομολογήθηκαν για μετά τις εκλογές. Σκοπός τους είναι να ενισχύσουν την νεανική επιχειρηματικότητα.

- Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Περισσότερα...
 
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Μετά τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της συμφωνίας με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και την ψήφισή τους στη βουλή, αναγκαστικά έρχεται στο τραπέζι και το ζήτημα της καταπολέμησης της διαφθοράς. Σε ειδική σύσκεψη άλλωστε ο Πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα ως προτεραιότητα αφού πρώτα παραδέχθηκε δημόσια ότι χάθηκε χρόνος από το εσωτερικό μέτωπο για την καταπολέμηση της διαφθοράς όσο η Κυβέρνηση είχε ρίξει όλο της το βάρος στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας.
Αρκετοί αρθρογράφοι μάλιστα φίλα προσκείμενοι έγραψαν ότι: Ο Τσίπρας έκανε το λάθος να περιμένει να τελειώσει με το εξωτερικό μέτωπο για να ασχοληθεί με το εσωτερικό. Αυτός ο διαχωρισμός ήταν τραγικός, αφού πήγε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων γυμνός από το ριζοσπαστισμό και τη δύναμη που θα είχε η αποτελεσματική διακυβέρνηση απέναντι στη διαπλοκή και τα καρκινώματα της χώρας. Μετέτρεψε τον εαυτό του από ισχυρό αντίπαλο που την ισχύ του φανερώνει η διακυβέρνησή του, σε διαπραγματευτή χωρίς υπαρκτή απειλή.
Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 5

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε