ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Καλές πρακτικές


Καλές πρακτικές
Κοινότητα «επέκεινα χώρα»
Ένα εναλλακτικό Παράδειγμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας
– δωρητές και ευεργέτες της Γης

Μέχρι την Κυριακή 30 Ιουλίου 2023 προσφέρεται μια τελευταία ευκαιρία να
συμπεριληφθεί το όνομα σας μεταξύ των Ευεργετών του θεάτρου που ανήκει
στα μέλη της κοινότητας, καθώς τα εγκαίνια του θα πραγματοποιηθούν στις
14 Αυγούστου 2023. Επίσης, αποκτάτε δυνατότητες διανυκτερεύσεων για
πολλά χρόνια με τη σταθερή σημερινή τιμή, δωρεάν συμμετοχής στις δράσεις
μας, στις εκδόσεις μας και στα αντικείμενα που παράγουμε. Πάνω απ' όλα,
δίνοντας έχεις ήδη πάρει, ειδικώς εδώ στην Ήπειρο της ευεργεσίας! Οι
δωρεές συμβάλλουν στην αποπεράτωση του θεάτρου και στην ανάπτυξη και
υλοποίηση του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού προγράμματος της επέκεινα
χώρα. Η επέκεινα χώρα από το 2010 αναπτύσσεται και προσφέρει, ταυτοχρόνως και
συνεχώς, κάναμε το όνειρο πραγματικότητα, περνάμε καλά, με ποιότητα, το
γνωρίζεις. Στο τέλος του 2023 θα διαθέτουμε μια πλήρως και πιστά
ανακαινισμένη ιδιοκτησία του 1750-1870 τεσσάρων στρεμμάτων, στα 1.035μ.
στο Ζαγόρι (χώρα πίσω απ' το βουνό), με θέα, θέατρο, βιβλιοθήκη,
πολυχώρο, αυλές, κήπους, Αρχοντικό - Διεθνές κέντρο νεότητας, ξενώνες με
35 κλίνες.
Περισσότερα...
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ:ΜΟΝΗ ΠΟΡΕΤΣΟΥ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Το 2013 σημειώθηκε πτώση κατά 10% σε σχέση με το 2012 στις
περισσότερες περιοχές της Πελοποννήσου εξαιτίας της οικονομικής κρίσης
και των αλυσιδωτών επιπτώσεων που είχε η συντηρητική πολιτική
ορισμένων tour operators. Αντισταθμιστικός παράγοντας υπήρξε η αύξηση
του εσωτερικού τουρισμού ως απόρροια της διαφημιστικής καμπάνιας που
φέτος, πιο οργανωμένη από άλλες χρονιές, στράφηκε προς το ελληνικό
κοινό. Κορύφωση της τουριστικής κίνησης παρατηρήθηκε κατά την υψηλή ποιότητα
καλοκαιρινή περίοδο, ενώ πιο σποραδικές και μικρές διαρκείας είναι οι
κρατήσεις από το φθινόπωρο και ύστερα.
Στην τόνωση της τουριστικής κίνησης αποβλέπουν παράλληλες δράσεις και
στοχευμένες κινήσεις των Διευθύνσεων Τουρισμός των νομαρχιών και των
ξενοδόχων, με πρώτο μέλη την ευαισθητοποίηση του ντόπιου
πληθυσμού. Αίτημα των τοπικών αρχών είναι ο εναλλακτικός τουρισμός να
πάψει να είναι η «εναλλακτική λύση» και να αντιμετωπιστεί οργανωμένα
μέσα από πλαίσιο και δράσεις από τη συγκεκριμένη κεντρική διοίκηση,
ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν με ασφάλεια σε
κάποιες επενδύσεις. Ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελεί
το ότι η τουριστική περίοδος μπορεί να επιμηκυνθεί, καθώς οι νομοί της
Περιφέρειας και της Δυτικής Ελλάδας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις από
άποψη φυσικού κάλλους, πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ακτών και τοπικών
προϊόντα.
Περισσότερα...
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΑΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣΜΟΝΗ ΠΟΡΕΤΣΟΥ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Παρουσίαση της ιστοσελίδας της επιχείρησης (τόπος εγκατάστασης
και λειτουργίας, ανθρώπινο δυναμικό, προϊόντα και υπηρεσίες).

Μια ιστοσελίδα είναι ένα βασικό πολυλειτουργικό επιχειρηματικό εργαλείο
που μπορεί να βοηθήσει την Κοιν.Σ.Επ στην επίτευξη διαφορετικών στόχων,
καθένας από τους οποίους είναι πολύ σημαντικός για την
αποτελεσματικότητα της Κοιν.Σ.Επ. Η ιστοσελίδα λοιπόν, θα παρουσιάζει
την εικόνα της περιοχής, θα επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τους
Μέλη, αλλά και τους υπόλοιπους συνεργάτες και τέλος θα συμβάλει
στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών.
Η ιστοσελίδα της Κοιν.Σ.Επ είναι καλό να μην είναι μια απλή αρχική σελίδα σε
κάποιο δωρεάν hosting, καθώς αυτό δημιουργεί κακή εικόνα για αυτήν, τα
οικονομικά της και τις επενδύσεις της. Από την άλλη, δεν χρειάζεται να
είναι κάτι παραπάνω από μια αρχική σελίδα με σύντομες πληροφορίες για
τον συνεταιρισμό, τις υπηρεσίες του, τα στοιχεία επικοινωνίας και μια
πρόταση για συνεργασία. Στις υπόλοιπες σελίδες που υπάρχουν αναλυτικές
πληροφορίες για τα φυσικά, παραγωγικά και πολιτιστικά διαθέσιμα της
περιοχής, τις εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες, καθώς και τους
τρόπους κράτησης για τους δήμους.
Περισσότερα...
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ:ΜΟΝΗ ΠΟΡΕΤΣΟΥ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
-Κατάτμηση αγοράς (Market Segmentation)
Οι πληθυσμοί της περιοχής των ορεινών χωριών των Καλαβρύτων ανήκουν
στην ομάδα/τύπο οικοτουριστών που επιζητούν τη φυγή «υπό όρους» από
την καθημερινότητα.
Οι οικοτουρίστες επιζητούν να υποδυθούν έναν κοινωνικό ρόλο όμοιο με
τους ντόπιους, ως μέσο απόδρασης από τον σύγχρονο τρόπο ζωής σε πιο
απλούς ρυθμούς συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του τόπου που τους
φιλοξενεί, βιώνοντας έτσι την αυθεντικότητα ενός διαφορετικού τρόπου
ζωή που τους ικανοποιεί τη βαθύτερη ανάγκη για πραγματική και
γνήσια ζωή.
Προτιμούν τα φυσικά, υγιεινά και αυθεντικά αγροτουριστικά προϊόντα, ενώ
αποφεύγουν το μαζικό, βιομηχανοποιημένο τουρισμό, το τουριστικό
μπούγιο και το συνωστισμό στα τουριστικά θέρετρα.
Πολύ σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε ποιο είναι το
κοινωνικό, ηλικιακό, οικονομικό και μορφωτικό προφίλ τους.
Περισσότερα...
 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:ΜΟΝΗ ΠΟΡΕΤΣΟΥ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
- Περιγραφή προϊόντων και Υπηρεσιών

Ο θρησκευτικός τουρισμός ή τουρισμός της θρησκευτικής κληρονομιάς
αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα του διεθνούς τουρισμού. Συγκεκριμένα,
είναι μια αναδυόμενη μορφή τουρισμού που αποβλέπει στην ποιότητα
και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό το είδος τουρισμού δίνει έμφαση στη
διατήρηση, την αναβίωση και την αξιοποίηση των πολιτιστικών και εν γένει
θρησκευτικών πόρων για τη δημιουργία τουριστικών ροών.
Ο θρησκευτικός τουρισμός μπορεί να λειτουργήσει επιβοηθητικά στην
ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας, δεδομένου ότι
αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, γεγονός που
τον καθιστά μια ενδιαφέρουσα μορφή εναλλακτικού τουρισμού, με
ειδική συμβολή στην ανάπτυξη των μειονεκτικών και λιγότερο
αναπτυγμένων περιοχών της χώρας. Επειδή συνδέεται με τις επισκέψεις σε
μνημεία ή χώρους θρησκευτικής σημασίας, αποτελεί μια περιφερειακή
οικονομική, με δεδομένη τη χωρική διασπορά των εν λόγω
μνημείων.
Περισσότερα...
 
Δια βίου μάθηση στην αγορά εργασίας

Απόσπασμα από το βιβλίο του Βασίλη Τακτικού «Θεσμοί και Εφαρμογές της Κοινωνικής Οικονομίας»

Στο σύγχρονο κόσμο, δεν υπάρχουν απεριόριστες προσφερόμενες θέσεις εργασίας, ούτε αυτές προκύπτουν αυθόρμητα, ούτε μπορεί να τις δημιουργήσει απεριόριστα το κράτος. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζεται η διόγκωση του φαινομένου της ανεργίας, που λογικά προκύπτει από τον περιορισμό της προσφοράς εργασίας και την ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης.

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 6

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε