ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Καλές πρακτικές


Καλές πρακτικές
ΜΟΝΗ ΠΟΡΕΤΣΟΥ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ
Το 2013 σημειώθηκε πτώση κατά 10% σε σχέση με το 2012 στις
περισσότερες περιοχές της Πελοποννήσου εξαιτίας της οικονομικής κρίσης
και των αλυσιδωτών επιπτώσεων που είχε η συντηρητική πολιτική
ορισμένων tour operators. Αντισταθμιστικός παράγοντας υπήρξε η αύξηση
του εσωτερικού τουρισμού ως απόρροια της διαφημιστικής καμπάνιας που
φέτος, πιο οργανωμένη από άλλες χρονιές, στράφηκε προς το ελληνικό
κοινό. Κορύφωση της τουριστικής κίνησης παρατηρήθηκε κατά την υψηλή ποιότητα
καλοκαιρινή περίοδο, ενώ πιο σποραδικές και μικρές διαρκείας είναι οι
κρατήσεις από το φθινόπωρο και ύστερα.
Στην τόνωση της τουριστικής κίνησης αποβλέπουν παράλληλες δράσεις και
στοχευμένες κινήσεις των Διευθύνσεων Τουρισμός των νομαρχιών και των
ξενοδόχων, με πρώτο μέλη την ευαισθητοποίηση του ντόπιου
πληθυσμού. Αίτημα των τοπικών αρχών είναι ο εναλλακτικός τουρισμός να
πάψει να είναι η «εναλλακτική λύση» και να αντιμετωπιστεί οργανωμένα
μέσα από πλαίσιο και δράσεις από τη συγκεκριμένη κεντρική διοίκηση,
ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν με ασφάλεια σε
κάποιες επενδύσεις. Ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελεί
το ότι η τουριστική περίοδος μπορεί να επιμηκυνθεί, καθώς οι νομοί της
Περιφέρειας και της Δυτικής Ελλάδας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις από
άποψη φυσικού κάλλους, πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ακτών και τοπικών
προϊόντα.
Περισσότερα...
 
ΜΟΝΗ ΠΟΡΕΤΣΟΥ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ
Το 2013 σημειώθηκε πτώση κατά 10% σε σχέση με το 2012 στις
περισσότερες περιοχές της Πελοποννήσου εξαιτίας της οικονομικής κρίσης
και των αλυσιδωτών επιπτώσεων που είχε η συντηρητική πολιτική
ορισμένων tour operators. Αντισταθμιστικός παράγοντας υπήρξε η αύξηση
του εσωτερικού τουρισμού ως απόρροια της διαφημιστικής καμπάνιας που
φέτος, πιο οργανωμένη από άλλες χρονιές, στράφηκε προς το ελληνικό
κοινό. Κορύφωση της τουριστικής κίνησης παρατηρήθηκε κατά την υψηλή ποιότητα
καλοκαιρινή περίοδο, ενώ πιο σποραδικές και μικρές διαρκείας είναι οι
κρατήσεις από το φθινόπωρο και ύστερα.
Στην τόνωση της τουριστικής κίνησης αποβλέπουν παράλληλες δράσεις και
στοχευμένες κινήσεις των Διευθύνσεων Τουρισμός των νομαρχιών και των
ξενοδόχων, με πρώτο μέλη την ευαισθητοποίηση του ντόπιου
πληθυσμού. Αίτημα των τοπικών αρχών είναι ο εναλλακτικός τουρισμός να
πάψει να είναι η «εναλλακτική λύση» και να αντιμετωπιστεί οργανωμένα
μέσα από πλαίσιο και δράσεις από τη συγκεκριμένη κεντρική διοίκηση,
ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν με ασφάλεια σε
κάποιες επενδύσεις. Ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελεί
το ότι η τουριστική περίοδος μπορεί να επιμηκυνθεί, καθώς οι νομοί της
Περιφέρειας και της Δυτικής Ελλάδας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις από
άποψη φυσικού κάλλους, πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ακτών και τοπικών
προϊόντα.
Περισσότερα...
 
ΜΟΝΗ ΠΟΡΕΤΣΟΥ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΑΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Παρουσίαση της ιστοσελίδας της επιχείρησης (τόπος εγκατάστασης
και λειτουργίας, ανθρώπινο δυναμικό, προϊόντα και υπηρεσίες).

Μια ιστοσελίδα είναι ένα βασικό πολυλειτουργικό επιχειρηματικό εργαλείο
που μπορεί να βοηθήσει την Κοιν.Σ.Επ στην επίτευξη διαφορετικών στόχων,
καθένας από τους οποίους είναι πολύ σημαντικός για την
αποτελεσματικότητα της Κοιν.Σ.Επ. Η ιστοσελίδα λοιπόν, θα παρουσιάζει
την εικόνα της περιοχής, θα επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τους
Μέλη, αλλά και τους υπόλοιπους συνεργάτες και τέλος θα συμβάλει
στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών.
Η ιστοσελίδα της Κοιν.Σ.Επ είναι καλό να μην είναι μια απλή αρχική σελίδα σε
κάποιο δωρεάν hosting, καθώς αυτό δημιουργεί κακή εικόνα για αυτήν, τα
οικονομικά της και τις επενδύσεις της. Από την άλλη, δεν χρειάζεται να
είναι κάτι παραπάνω από μια αρχική σελίδα με σύντομες πληροφορίες για
τον συνεταιρισμό, τις υπηρεσίες του, τα στοιχεία επικοινωνίας και μια
πρόταση για συνεργασία. Στις υπόλοιπες σελίδες που υπάρχουν αναλυτικές
πληροφορίες για τα φυσικά, παραγωγικά και πολιτιστικά διαθέσιμα της
περιοχής, τις εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες, καθώς και τους
τρόπους κράτησης για τους δήμους.
Περισσότερα...
 
ΜΟΝΗ ΠΟΡΕΤΣΟΥ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ανάλυση SWOT (Δυνατά σημεία-Αδυναμίες-Ευκαιρίες-Απειλές)

Η ανάλυση SWOT είναι ένα μοντέλο για οικονομική ανάλυση, το
που εξετάζει την εταιρεία ως προς τις Δυνατότητές της (Strengths), τις
Αδυναμίες της (Weaknesses), τις Ευκαιρίες (Opportunities) και τις Απειλές
(Threats) από το εξωτερικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης
δίνουν πληροφορίες για το πώς η ΚοινΣΕπ μπορεί να τις μεγιστοποιήσει
δυνατότητες της και να ελαχιστοποιήσει τις αδυναμίες της, ούτως ώστε να
εκμεταλλευτεί τις Ευρώπη και να αποφύγει ή να ξεπεράσει τις απειλές.
Στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά
βιολογικών προϊόντων και φυτικών καλλυντικών και φαρμάκων, με τη
μέθοδος της ανάλυσης SWOT, παραθέτοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία
του τομέα και παρουσιάζοντας τις μεγάλες και τις απειλές που μπορούν να
προκύψουν με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στον ευρύτερο τομέα
της οικονομίας και λαμβάνοντας ως βάση τις αλλαγές και τις τάσεις της
κοινωνίας και τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται.
Περισσότερα...
 
ΜΟΝΗ ΠΟΡΕΤΣΟΥ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ανάλυση SWOT (Δυνατά σημεία-Αδυναμίες-Ευκαιρίες-Απειλές)

Η ανάλυση SWOT είναι ένα μοντέλο για οικονομική ανάλυση, το
που εξετάζει την εταιρεία ως προς τις Δυνατότητές της (Strengths), τις
Αδυναμίες της (Weaknesses), τις Ευκαιρίες (Opportunities) και τις Απειλές
(Threats) από το εξωτερικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης
δίνουν πληροφορίες για το πώς η ΚοινΣΕπ μπορεί να τις μεγιστοποιήσει
δυνατότητες της και να ελαχιστοποιήσει τις αδυναμίες της, ούτως ώστε να
εκμεταλλευτεί τις Ευρώπη και να αποφύγει ή να ξεπεράσει τις απειλές.
Στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά
βιολογικών προϊόντων και φυτικών καλλυντικών και φαρμάκων, με τη
μέθοδος της ανάλυσης SWOT, παραθέτοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία
του τομέα και παρουσιάζοντας τις μεγάλες και τις απειλές που μπορούν να
προκύψουν με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στον ευρύτερο τομέα
της οικονομίας και λαμβάνοντας ως βάση τις αλλαγές και τις τάσεις της
κοινωνίας και τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται.
Περισσότερα...
 
ΜΟΝΗ ΠΟΡΕΤΣΟΥ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
-Κατάτμηση αγοράς (Market Segmentation)
Οι πληθυσμοί της περιοχής των ορεινών χωριών των Καλαβρύτων ανήκουν
στην ομάδα/τύπο οικοτουριστών που επιζητούν τη φυγή «υπό όρους» από
την καθημερινότητα.
Οι οικοτουρίστες επιζητούν να υποδυθούν έναν κοινωνικό ρόλο όμοιο με
τους ντόπιους, ως μέσο απόδρασης από τον σύγχρονο τρόπο ζωής σε πιο
απλούς ρυθμούς συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του τόπου που τους
φιλοξενεί, βιώνοντας έτσι την αυθεντικότητα ενός διαφορετικού τρόπου
ζωή που τους ικανοποιεί τη βαθύτερη ανάγκη για πραγματική και
γνήσια ζωή.
Προτιμούν τα φυσικά, υγιεινά και αυθεντικά αγροτουριστικά προϊόντα, ενώ
αποφεύγουν το μαζικό, βιομηχανοποιημένο τουρισμό, το τουριστικό
μπούγιο και το συνωστισμό στα τουριστικά θέρετρα.
Πολύ σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε ποιο είναι το
κοινωνικό, ηλικιακό, οικονομικό και μορφωτικό προφίλ τους.
Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 6

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε