ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Περιβάλλον - Οικοανάπτυξη


Περιβάλλον - Οικοανάπτυξη
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ
Το 2013 σημειώθηκε πτώση κατά 10% σε σχέση με το 2012 στις περισσότερες
περιοχές της Πελοποννήσου εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης και των αλυσιδωτών επιπτώσεων που είχε η συντηρητική
πολιτική ορισμένων tour operators.
Αντισταθμιστικός παράγοντας υπήρξε η αύξηση του εσωτερικού τουρισμού ως
απόρροια της διαφημιστικής καμπάνιας που
φέτος, πιο οργανωμένη από άλλες χρονιές, στράφηκε προς το ελληνικό κοινό.
Κορύφωση της τουριστικής κίνησης
παρατηρήθηκε κατά την υψηλή καλοκαιρινή περίοδο, ενώ οι πιο σποραδικές και
μικρές διαρκείας είναι οι κρατήσεις από το
φθινόπωρο και ύστερα.
Στην περιοχή της τουριστικής κίνησης αποβλέπουν παράλληλες δράσεις και
στοχευμένες κινήσεις των Διευθύνσεων Τουρισμού
των νομαρχιών και των ξενοδόχων, με τα πρώτα μέλη της ευαισθητοποίησης του
ντόπιου πληθυσμού.
Αίτημα των τοπικών
Περισσότερα...
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
-Οργανωτική Δομή (Personnel Plan)

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το οργανωτικό διάγραμμα του διοικητικού προσωπικού και του Δ.Σ. της επιχείρησης.
Οργανόγραµµα ΚΟΙΝΣΕΠ
Διοικούσα Επιτροπή
Υπεύθυνος Νομικής
Υποστήριξης
Διαχειριστής & Υπεύθυνος
Διασφάλισης Ποιότητας
Γραματεία
Τμήμα Επικοινωνίας &  Marketing Τμήμα Παραγωγής Οικονομικού Τμήματος
Υπεύθυνος Πληροφορικής
Διοικούσα επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτατο όργανο χάραξης στρατηγικής και λήψης της
ΚοινΣΕπ το οποίο απαρτίζεται από τους εταίρους της επιχείρησης και διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις.
Περισσότερα...
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΑΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Παρουσίαση της ιστοσελίδας της επιχείρησης (τόπος εγκατάστασης και λειτουργίας, ανθρώπινο δυναμικό, προϊόντα και  υπηρεσίες).

Μια ιστοσελίδα είναι ένα βασικό πολυλειτουργικό επιχειρηματικό εργαλείο που μπορεί
να βοηθήσει την Κοιν.Σ.Επ στην
ισχύουν διάφοροι στόχοι, καθένας από τους οποίους είναι πολύ
σημαντικός για την αποτελεσματικότητα της Κοιν.Σ.Επ.
Η
Η ιστοσελίδα λοιπόν, θα παρουσιάζει την εικόνα της περιοχής,
θα επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τους φίλους, αλλά και
τους υπόλοιπους συνεργάτες και τέλος θα συμβάλει στη διαμόρφωση
κατάλληλων συνθηκών.
Η ιστοσελίδα της Κοιν.Σ.Επ είναι καλό να μην είναι μια απλή αρχική σελίδα
σε κάποια δωρεάν φιλοξενία, καθώς αυτό δημιουργεί
κακή εικόνα για αυτήν, τα οικονομικά της και τις επενδύσεις της.
Από την άλλη, δεν χρειάζεται να είναι κάτι παραπάνω από μια
σελίδα με σύντομες πληροφορίες για τον συνεταιρισμό, τις αρχικές υπηρεσίες του,
τα στοιχεία επικοινωνίας και μια πρόταση για 
συνεργασία.
Περισσότερα...
 
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ανάλυση SWOT (Δυνατά σημεία-Αδυναμίες-Ευκαιρίες-Απειλές)

Η ανάλυση SWOT είναι ένα μοντέλο για οικονομική ανάλυση, το οποίο εξετάζει την εταιρεία ως προς τις Δυνατότητές της
(Strengths), τις Αδυναμίες της (Weaknesses), τις Ευκαιρίες (Opportunities) και τις Απειλές (Threats) από το εξωτερικό
περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δίνουν πληροφορίες για το πώς η ΚοινΣΕπ μπορεί να τις μεγιστοποιήσει
της και να ελαχιστοποιήσει τις αδυναμίες της, ούτως ώστε να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες και να αποφύγει ή να αποφύγει
ξεπεράσει τις απειλές.
Στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε την υφιστάμενη κατάσταση στις αγορές βιολογικών προϊόντων και φυτικών καλλυντικών και
φαρμάκων, με τη μέθοδο της ανάλυσης SWOT, παραθέτοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία του τομέα και παρουσιάζοντας τις
η Ευρώπη και οι απειλές που μπορούν να προκύψουν με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στον ευρύτερο τομέα της
οικονομίας και λαμβάνοντας ως βάση τις αλλαγές και τις τάσεις της κοινωνίας και τις μεταρυθμίσεις που πραγματοποιούνται.
Περισσότερα...
 
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
-Κατάτμηση αγοράς (Market Segmentation)

Οι πολίτες της περιοχής των ορεινών χωριών των Καλαβρύτων ανήκουν στην
ομάδα/τύπο οικοτουριστών που επιζητούν τη
φυγή «υπό όρους» από την καθημερινότητα.
Οι οικοτουρίστες επιζητούν να υποδυθούν έναν κοινωνικό ρόλο ομοίως
με τους ντόπιους, ως μέσο απόδρασης από το σύγχρονο
τρόπο ζωής σε πιο απλούς ρυθμούς συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του
τόπου που τους φιλοξενούν, βιώνοντας έτσι την
αυθεντικότητα ενός διαφορετικού τρόπου ζωής που τους ικανοποιεί τη βαθύτερη
ανάγκη για πραγματική και γνήσια ζωή.
Προτιμούν τα φυσικά, υγιεινά και αυθεντικά αγροτουριστικά προϊόντα, ενώ αποφεύγουν το μαζικό, βιομηχανοποιημένο  τουρισμό, το τουριστικό μπούγιο και τον συνωστισμό στα θέρετρα.
Πολύ σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε ποιο είναι το κοινωνικό, ηλικιακό, οικονομικό και μορφωτικό  τους προφίλ.
Περισσότερα...
 
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
-Κατάτμηση αγοράς (Market Segmentation)

Οι πολίτες της περιοχής των ορεινών χωριών των Καλαβρύτων ανήκουν στην
ομάδα/τύπο οικοτουριστών που επιζητούν τη
φυγή «υπό όρους» από την καθημερινότητα.
Οι οικοτουρίστες επιζητούν να υποδυθούν έναν κοινωνικό ρόλο ομοίως
με τους ντόπιους, ως μέσο απόδρασης από το σύγχρονο
τρόπο ζωής σε πιο απλούς ρυθμούς συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του
τόπου που τους φιλοξενούν, βιώνοντας έτσι την
αυθεντικότητα ενός διαφορετικού τρόπου ζωής που τους ικανοποιεί τη βαθύτερη
ανάγκη για πραγματική και γνήσια ζωή.
Προτιμούν τα φυσικά, υγιεινά και αυθεντικά αγροτουριστικά προϊόντα, ενώ αποφεύγουν το μαζικό, βιομηχανοποιημένο  τουρισμό, το τουριστικό μπούγιο και τον συνωστισμό στα θέρετρα.
Πολύ σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε ποιο είναι το κοινωνικό, ηλικιακό, οικονομικό και μορφωτικό  τους προφίλ.
Περισσότερα...
 
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Περιγραφή προϊόντων και Υπηρεσιών

Ο οικοτουρισμός ως έννοια δεν έχει σαφή ορισμό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού,
χρησιμοποίησε την έννοια
οικοτουρισμός για να καλύψει όλες τις μορφές τουρισμού όπου το βασικό
κίνητρο του τουρισμού είναι η παρατήρηση και η
εκτίμηση της φύσης, και που είναι οι μορφές που προκαλούν τις ελάχιστες
στο φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική
κληρονομιά.
Η ανάπτυξη του οικοτουρισμού αποδίδεται και συναρτάται με
ορισμένα προβλήματα, που δημιούργησε η αύξηση και κύριος ο
τρόπος ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού, κυρίως περιβαλλοντικής και κοινωνικής
-πολιτιστικής υποβάθμισης
περιοχών ή κρατών, αλλά και άνισης κατανομής του προκαλούμενου
οικονομικού οφέλους.
Περισσότερα...
 
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
-Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Επιχείρησης (Company Ownership)

Η επωνυμία της υπό ίδρυση επιχείρησης είναι …………………………….., και έχει τη νομική μορφή της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (ΚΟΙΝωνική –
μη κερδοσκοπική - Συνεταιριστική Επιχείρηση) συλλογικού και παραγωγικού σκοπού σύμφωνα με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ
Α΄216) και έδρα στην Δημοτική Ενότητα Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
Στοχο έχει την επίδοση συλλογικού οφέλους και την εξυπηρέτηση γενικών
κοινωνικών συμφερόντων, συμβάλλοντας
στην οικονομική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της
προώθησης ποιοτικών τοπικών αγροτικών προϊόντων,
της ευαισθητοποίησης σε θέματα υγιεινής διατροφής και της προστασίας
του περιβάλλοντος.
Περισσότερα...
 
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ
-Στόχοι (Στόχοι)

1. Εξασφάλιση εισοδήματος σε ευπαθείς ομάδες τοπικού πληθυσμού από το πρώτο έτος
λειτουργίας της Κοιν.Σ.Επ.,
2. Δημιουργία διεξόδου στην αυξανόμενη τάση ερήματος των απομακρυσμένων χωριών,
3. Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης νέων ανθρώπων στην περιοχή όπου
δεν υπάρχουν άλλες επαγγελματικές αγορές,
πλην της κτηνοτροφίας, της γεωργίας και του τουρισμού,
4. Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ενίσχυση του κοινωνικού ιστού με δραστηριότητες
που προωθούν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης,
5. Ανάδειξη της περιοχής ως ελκυστικού εναλλακτικού προορισμού στην ελληνική τουριστική αγορά,
6. Εδραίωση της διεθνούς ως προορισμού για ενεργητικές διακοπές με έμφαση κυρίως σε δράσεις οικοτουρισμού,
7. Ενθάρρυνση και προώθηση της αγοράς κατοικίας με στόχο τη μόνιμη ή εποχιακή
διαμονή συνταξιούχων από άλλες
χώρες, αλλά και εργαζόμενοι ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι με την αλματώδη εξέλιξη
του διαδικτύου μπορούν
να έχουν ως τόπο διαμονής την ευρύτερη περιοχή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους
μέσω πληροφοριακών 
συστημάτων που στον κόσμο,
Περισσότερα...
 
ΤΙΤΛΟΣ «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας»

ΤΙΤΛΟΣ «Δημιουργία εθνικού Πρόσκληση ΕΡΓΟΥ: χρηματοδότηση συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Δημιουργία νέων μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας. 

Δικαιούχοι

Αφορά. Δήμους, τις Περιφέρειες, το ‘Αγιον Όρος και εκκλησιαστικούς φορείς -με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος 

Προθεσμίες

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31/3/2023 στις 15.00.

Αντικείμενο δράσεων

Δημιουργία νέων μονοπατιών, χώρων αναψυχής Δήμοι και Περιφέρειες

  • · Αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας.
  • · Δημιουργία νέων μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας.
  • · Δημιουργία και βελτίωση των χώρων αναψυχής σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου μονοπατιών.

Περιοχές εφαρμογής του προγράμματος

Όλη τη χώρα

επιλέξιμες ενέργειες

ι. τη δημιουργία

ii.την αναβάθμιση,

iii. τη συμμόρφωση πλήρωσης κοινών κριτηρίων

και iv. την ενοποίηση των υφιστάμενων τοπικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και βελτίωσης των χώρων αναψυχής. 

.2 ΕΙΔΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 151344/165/18.01.2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 206), τα ορειβατικά – πεζοπορικά μονοπάτια ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν και το χώρο στον οποίο αναπτύσσονται διακρίνονται σε διάφορα είδη διακρίνονται σε διάφορα είδη και ειδικότερα σε:

1) Μονοπάτια αναψυχής (Ε): Αυτά απευθύνονται σε πεζοπόρους και φυσιολάτρες που επιθυμούν κυρίως να εξερευνήσουν μία περιοχή και να απολαύσουν τη φύση. «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (ID 16851) MIS 5190260 Σελίδα 14 από 36

2) Εκπαιδευτικά θεματικά μονοπάτια (L): Απευθύνονται σε επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν και να ενημερωθούν για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον μιας περιοχής.

3) Ποδηλατικά μονοπάτια (Β): Είναι μονοπάτια που έχουν τα χαρακτηριστικά των μονοπατιών αναψυχής με τη διαφορά ότι έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, προκειμένου να είναι κατάλληλα και ελκυστικά για ποδηλασία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην διασχίζουν προστατευόμενες περιοχές στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στα Σχέδια Διαχείρισης και να μην υπάρχουν στη διαδρομή αυτών των μονοπατιών σκαλοπάτια ή βαθμίδες.

Απευθύνονται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε ποδηλάτες ή επισκέπτες που επιθυμούν να εξερευνήσουν μια περιοχή με το ποδήλατο. 4) Μονοπάτια προσβάσιμα σε ΑμεΑ (Α): Τα μονοπάτια που είναι προσβάσιμα σε ΑμεΑ μπορεί να ανήκουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες, μπορεί όμως να είναι και ειδικά μονοπάτια κατασκευασμένα για την εξυπηρέτηση αυτής της ιδιαίτερης κατηγορίας χρηστών ή/και για θεραπευτικούς σκοπούς.

Στα μονοπάτια ή τμήματα μονοπατιών που χρησιμοποιούνται είτε αποκλειστικά ή/και από εμποδιζόμενα άτομα, πρέπει να ισχύουν ειδικές προδιαγραφές κατασκευής, καθώς και να σημαίνονται στις πινακίδες πληροφόρησης στην αρχή του μονοπατιού ως προς την προσβασιμότητά τους.

5) Μονοπάτια διαβίωσης: Αφορούν σε μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί για τις καθημερινές ασχολίες των κατοίκων της υπαίθρου. Ο προορισμός τους είναι καλλιεργούμενα κτήματα, νερόμυλοι, βοσκότοποι, στάνες, δάση για υλοτομία, κ.λπ. και δεν απαιτείται να φέρουν σήμανση. Βάσει των ανωτέρω, η προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση διαμόρφωσε καθοριστικά τη κατηγοριοποίηση των ορειβατικών και πεζοπορικών διαδρομών, τόσο στα υφιστάμενα όσο και στα υπό σχεδιασμό δίκτυα της Ελληνικής επικράτειας, τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται με διατάξεις αυτής, προκειμένου να επιτυγχάνεται ομοιομορφία διαχείρισης και ενιαίο πλάνο ανάπτυξης των φυσικών περιοχών που εμπλέκονται. 

Για περισσότερες πληροφορίες,  τους όρους και τις προϋποθέσεις ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας στείλτε e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. τηλ. 2692051647

H sta στα 2108813760 και 6936705231 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  

Δικαιολογητικά υποβολής 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5.1 Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους στο (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) ή και με αυτοπρόσωπη προσκόμιση αποσπώμενου δίσκου δεδομένων (USB memory stick) στο πρωτόκολλο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Λεωφόρος Μεσογείων 207, 11525, Αθήνα.

Οι προτάσεις θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο προς τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. όπου θα καταγράφονται τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, με τη σειρά που καθορίζονται. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι την 31.03.23 και ώρα 18:00 Η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική και μη τήρησή της οδηγεί σε απόρριψη της πρότασηςa) Αίτηση υποβολής για ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ωφελούμενου.

b) Απόφαση Συλλογικού Οργάνου εφόσον αυτό υφίσταται ή αρμόδιου οργάνου για ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

c) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου και την συγκρότηση του Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης.

d) Στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι ο ωφελούμενος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου:

1) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του ωφελούμενου ως αρμόδιου για την υλοποίηση του έργου, όπως: νομιμοποιητικά έγγραφα,

2) Αποφάσεις συλλογικών οργάνων του ωφελούμενου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία»

. e) Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου για την υλοποίηση του έργου.

f) Τεκμηρίωση Διοικητικής Ικανότητας, Επιχειρησιακής Ικανότητας και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας.

g) Αναφορά στην τεχνική υπηρεσία που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου/ προμήθειας/ μελέτης ή υπηρεσίας καθώς και σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων για την εκχώρηση καθηκόντων από τον ωφελούμενο στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία για την υλοποίηση του έργου Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της ΚΥΑ 22766/9-4-2020 (Β’ 1386), οι δυνητικοί ωφελούμενοι υποχρεούνται προ της υποβολής αιτήματος, να έχουν ενεργοποιήσει τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/ 2016 (Α’ 147) ως ισχύει.


Οι προτάσεις συνοδεύονται από τα κάτωθι: a) Αίτηση υποβολής για ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ωφελούμενου. b) Απόφαση Συλλογικού Οργάνου εφόσον αυτό υφίσταται ή αρμόδιου οργάνου για ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. c) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου και την συγκρότηση του Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης. d) Στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι ο ωφελούμενος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου: 1) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του ωφελούμενου ως αρμόδιου για την υλοποίηση του έργου, όπως: νομιμοποιητικά έγγραφα,

2) Αποφάσεις συλλογικών οργάνων του ωφελούμενου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία».

e) Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου για την υλοποίηση του έργου.

f) Τεκμηρίωση Διοικητικής Ικανότητας, Επιχειρησιακής Ικανότητας και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας. g) Αναφορά στην τεχνική υπηρεσία που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου/ προμήθειας/ μελέτης ή υπηρεσίας καθώς και σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων για την εκχώρηση καθηκόντων από τον ωφελούμενο στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία για την υλοποίηση του έργου Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της ΚΥΑ 22766/9-4-2020 (Β’ 1386), οι δυνητικοί ωφελούμενοι υποχρεούνται προ της υποβολής αιτήματος, να έχουν ενεργοποιήσει τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/ 2016 (Α’ 147) ως ισχύει. «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (ID 16851) MIS 5190260 Σελίδα 11 από 36

h) Εγκεκριμένες τεχνικές µελέτες, (σχέδια, τεύχη προμετρήσεων, συνοπτικά και αναλυτικά τιμολόγια και προϋπολογισμό), τεύχη δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη). Σε περίπτωση επιλογής της κατασκευής με τη μέθοδο της μελέτης-κατασκευής απόφαση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. i) Εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριμότητα του φακέλου της πρότασης προς δημοπράτηση, εφόσον υφίστανται: · Αντίγραφο γνωμοδότησης δασικής υπηρεσίας. · Αντίγραφο γνωμοδότησης της αρχαιολογικής υπηρεσίας εφόσον απαιτείται.

j) Αναλυτική τεκμηρίωση του αιτούμενου προϋπολογισμού για τις προμήθειες. k) Εκτίμηση της τεχνικής υπηρεσίας του δικαιούχου με τεκμηρίωση προεκτίμησης κόστους από τους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας σε περίπτωση που απαιτούνται δαπάνες μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας.

l) Έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού (που πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση του αιτούμενου προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών, πλήθος και ειδικότητες προσωπικού, προμήθεια εξοπλισμού, χρονοδιάγραμμα εργασιών σύμφωνα και με το κυρίως υποέργο κ.λ.π. σε περίπτωση που απαιτούνται δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών. m) Έγγραφο με το οποίο να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα / αναγκαιότητα της πρότασης. n) Ανάλυση εξόδων - εσόδων (όπου απαιτείται).

o) Τεχνικό Δελτίο Έργου (Υπόδειγμα Δ1-Ε1 ΤΔΕ) μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://greece20.gov.gr/systima-diaxeirisis-kai-elegxou/ p) Τεχνικό Δελτίο Διοικητικής Επάρκειας. q) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου με την οποία αποδέχεται τους όρους του παραρτήματος

Ι r) Οικονομοτεχνική μελέτη και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου με ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των εργασιών 30/9/2025 και αποπληρωμής 31/12/2025. s) Δήλωση των δυνητικών Ωφελούμενων για πιθανή συνέργεια/συμπληρωματικότητα/επέκταση του προς ένταξη έργου με άλλα έργα που εντάχθηκαν σε άλλα παρόμοια ευρωπαϊκά προγράμματα και ποια. Τεκμηρίωση της διακριτότητας του φυσικού αντικειμένου της πρότασης από άλλα παρόμοια έργα που εντάχθηκαν σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. 

 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 8

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε