ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Περιβάλλον - Οικοανάπτυξη


Περιβάλλον - Οικοανάπτυξη
«Ηράκλειοι Τόποι»

Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα θεματικών πάρκων

και «οικοχωριών»


«Ηράκλειοι Τόποι»


Σύνοψη πρότασης: 2008


Περιεχόμενα


1. Φορέας προώθησης του επενδυτικού προγράμματος (Ερύμανθος Μ.Κ.Ο.)


2. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου


3. Η σκοπιμότητα της πρότασης


4. Περιγραφή περιοχής παρέμβασης5. Κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς

Brand Name
6. Προϋπολογισμός
7. Συμπεράσματα
Πρόταση  για ιδιώτες επενδυτές
Πρόγραμμα: " Τόποι, μύθοι και άθλοι του Ηρακλή"

Περισσότερα...
 
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ
Το 2013 σημειώθηκε πτώση κατά 10% σε σχέση με το 2012 στις περισσότερες
περιοχές της Πελοποννήσου εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης και των αλυσιδωτών επιπτώσεων που είχε η συντηρητική
πολιτική ορισμένων tour operators.
Αντισταθμιστικός παράγοντας υπήρξε η αύξηση του εσωτερικού τουρισμού ως
απόρροια της διαφημιστικής καμπάνιας που
φέτος, πιο οργανωμένη από άλλες χρονιές, στράφηκε προς το ελληνικό κοινό.
Κορύφωση της τουριστικής κίνησης
παρατηρήθηκε κατά την υψηλή καλοκαιρινή περίοδο, ενώ οι πιο σποραδικές και
μικρές διαρκείας είναι οι κρατήσεις από το
φθινόπωρο και ύστερα.
Στην περιοχή της τουριστικής κίνησης αποβλέπουν παράλληλες δράσεις και
στοχευμένες κινήσεις των Διευθύνσεων Τουρισμού
των νομαρχιών και των ξενοδόχων, με τα πρώτα μέλη της ευαισθητοποίησης του
ντόπιου πληθυσμού.
Αίτημα των τοπικών
Περισσότερα...
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
-Οργανωτική Δομή (Personnel Plan)

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το οργανωτικό διάγραμμα του διοικητικού προσωπικού και του Δ.Σ. της επιχείρησης.
Οργανόγραµµα ΚΟΙΝΣΕΠ
Διοικούσα Επιτροπή
Υπεύθυνος Νομικής
Υποστήριξης
Διαχειριστής & Υπεύθυνος
Διασφάλισης Ποιότητας
Γραματεία
Τμήμα Επικοινωνίας &  Marketing Τμήμα Παραγωγής Οικονομικού Τμήματος
Υπεύθυνος Πληροφορικής
Διοικούσα επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτατο όργανο χάραξης στρατηγικής και λήψης της
ΚοινΣΕπ το οποίο απαρτίζεται από τους εταίρους της επιχείρησης και διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις.
Περισσότερα...
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΑΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Παρουσίαση της ιστοσελίδας της επιχείρησης (τόπος εγκατάστασης και λειτουργίας, ανθρώπινο δυναμικό, προϊόντα και  υπηρεσίες).

Μια ιστοσελίδα είναι ένα βασικό πολυλειτουργικό επιχειρηματικό εργαλείο που μπορεί
να βοηθήσει την Κοιν.Σ.Επ στην
ισχύουν διάφοροι στόχοι, καθένας από τους οποίους είναι πολύ
σημαντικός για την αποτελεσματικότητα της Κοιν.Σ.Επ.
Η
Η ιστοσελίδα λοιπόν, θα παρουσιάζει την εικόνα της περιοχής,
θα επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τους φίλους, αλλά και
τους υπόλοιπους συνεργάτες και τέλος θα συμβάλει στη διαμόρφωση
κατάλληλων συνθηκών.
Η ιστοσελίδα της Κοιν.Σ.Επ είναι καλό να μην είναι μια απλή αρχική σελίδα
σε κάποια δωρεάν φιλοξενία, καθώς αυτό δημιουργεί
κακή εικόνα για αυτήν, τα οικονομικά της και τις επενδύσεις της.
Από την άλλη, δεν χρειάζεται να είναι κάτι παραπάνω από μια
σελίδα με σύντομες πληροφορίες για τον συνεταιρισμό, τις αρχικές υπηρεσίες του,
τα στοιχεία επικοινωνίας και μια πρόταση για 
συνεργασία.
Περισσότερα...
 
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ανάλυση SWOT (Δυνατά σημεία-Αδυναμίες-Ευκαιρίες-Απειλές)

Η ανάλυση SWOT είναι ένα μοντέλο για οικονομική ανάλυση, το οποίο εξετάζει την εταιρεία ως προς τις Δυνατότητές της
(Strengths), τις Αδυναμίες της (Weaknesses), τις Ευκαιρίες (Opportunities) και τις Απειλές (Threats) από το εξωτερικό
περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δίνουν πληροφορίες για το πώς η ΚοινΣΕπ μπορεί να τις μεγιστοποιήσει
της και να ελαχιστοποιήσει τις αδυναμίες της, ούτως ώστε να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες και να αποφύγει ή να αποφύγει
ξεπεράσει τις απειλές.
Στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε την υφιστάμενη κατάσταση στις αγορές βιολογικών προϊόντων και φυτικών καλλυντικών και
φαρμάκων, με τη μέθοδο της ανάλυσης SWOT, παραθέτοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία του τομέα και παρουσιάζοντας τις
η Ευρώπη και οι απειλές που μπορούν να προκύψουν με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στον ευρύτερο τομέα της
οικονομίας και λαμβάνοντας ως βάση τις αλλαγές και τις τάσεις της κοινωνίας και τις μεταρυθμίσεις που πραγματοποιούνται.
Περισσότερα...
 
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
-Κατάτμηση αγοράς (Market Segmentation)

Οι πολίτες της περιοχής των ορεινών χωριών των Καλαβρύτων ανήκουν στην
ομάδα/τύπο οικοτουριστών που επιζητούν τη
φυγή «υπό όρους» από την καθημερινότητα.
Οι οικοτουρίστες επιζητούν να υποδυθούν έναν κοινωνικό ρόλο ομοίως
με τους ντόπιους, ως μέσο απόδρασης από το σύγχρονο
τρόπο ζωής σε πιο απλούς ρυθμούς συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του
τόπου που τους φιλοξενούν, βιώνοντας έτσι την
αυθεντικότητα ενός διαφορετικού τρόπου ζωής που τους ικανοποιεί τη βαθύτερη
ανάγκη για πραγματική και γνήσια ζωή.
Προτιμούν τα φυσικά, υγιεινά και αυθεντικά αγροτουριστικά προϊόντα, ενώ αποφεύγουν το μαζικό, βιομηχανοποιημένο  τουρισμό, το τουριστικό μπούγιο και τον συνωστισμό στα θέρετρα.
Πολύ σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε ποιο είναι το κοινωνικό, ηλικιακό, οικονομικό και μορφωτικό  τους προφίλ.
Περισσότερα...
 
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
-Κατάτμηση αγοράς (Market Segmentation)

Οι πολίτες της περιοχής των ορεινών χωριών των Καλαβρύτων ανήκουν στην
ομάδα/τύπο οικοτουριστών που επιζητούν τη
φυγή «υπό όρους» από την καθημερινότητα.
Οι οικοτουρίστες επιζητούν να υποδυθούν έναν κοινωνικό ρόλο ομοίως
με τους ντόπιους, ως μέσο απόδρασης από το σύγχρονο
τρόπο ζωής σε πιο απλούς ρυθμούς συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του
τόπου που τους φιλοξενούν, βιώνοντας έτσι την
αυθεντικότητα ενός διαφορετικού τρόπου ζωής που τους ικανοποιεί τη βαθύτερη
ανάγκη για πραγματική και γνήσια ζωή.
Προτιμούν τα φυσικά, υγιεινά και αυθεντικά αγροτουριστικά προϊόντα, ενώ αποφεύγουν το μαζικό, βιομηχανοποιημένο  τουρισμό, το τουριστικό μπούγιο και τον συνωστισμό στα θέρετρα.
Πολύ σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε ποιο είναι το κοινωνικό, ηλικιακό, οικονομικό και μορφωτικό  τους προφίλ.
Περισσότερα...
 
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Περιγραφή προϊόντων και Υπηρεσιών

Ο οικοτουρισμός ως έννοια δεν έχει σαφή ορισμό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού,
χρησιμοποίησε την έννοια
οικοτουρισμός για να καλύψει όλες τις μορφές τουρισμού όπου το βασικό
κίνητρο του τουρισμού είναι η παρατήρηση και η
εκτίμηση της φύσης, και που είναι οι μορφές που προκαλούν τις ελάχιστες
στο φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική
κληρονομιά.
Η ανάπτυξη του οικοτουρισμού αποδίδεται και συναρτάται με
ορισμένα προβλήματα, που δημιούργησε η αύξηση και κύριος ο
τρόπος ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού, κυρίως περιβαλλοντικής και κοινωνικής
-πολιτιστικής υποβάθμισης
περιοχών ή κρατών, αλλά και άνισης κατανομής του προκαλούμενου
οικονομικού οφέλους.
Περισσότερα...
 
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
-Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Επιχείρησης (Company Ownership)

Η επωνυμία της υπό ίδρυση επιχείρησης είναι …………………………….., και έχει τη νομική μορφή της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (ΚΟΙΝωνική –
μη κερδοσκοπική - Συνεταιριστική Επιχείρηση) συλλογικού και παραγωγικού σκοπού σύμφωνα με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ
Α΄216) και έδρα στην Δημοτική Ενότητα Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
Στοχο έχει την επίδοση συλλογικού οφέλους και την εξυπηρέτηση γενικών
κοινωνικών συμφερόντων, συμβάλλοντας
στην οικονομική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της
προώθησης ποιοτικών τοπικών αγροτικών προϊόντων,
της ευαισθητοποίησης σε θέματα υγιεινής διατροφής και της προστασίας
του περιβάλλοντος.
Περισσότερα...
 
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ
-Στόχοι (Στόχοι)

1. Εξασφάλιση εισοδήματος σε ευπαθείς ομάδες τοπικού πληθυσμού από το πρώτο έτος
λειτουργίας της Κοιν.Σ.Επ.,
2. Δημιουργία διεξόδου στην αυξανόμενη τάση ερήματος των απομακρυσμένων χωριών,
3. Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης νέων ανθρώπων στην περιοχή όπου
δεν υπάρχουν άλλες επαγγελματικές αγορές,
πλην της κτηνοτροφίας, της γεωργίας και του τουρισμού,
4. Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ενίσχυση του κοινωνικού ιστού με δραστηριότητες
που προωθούν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης,
5. Ανάδειξη της περιοχής ως ελκυστικού εναλλακτικού προορισμού στην ελληνική τουριστική αγορά,
6. Εδραίωση της διεθνούς ως προορισμού για ενεργητικές διακοπές με έμφαση κυρίως σε δράσεις οικοτουρισμού,
7. Ενθάρρυνση και προώθηση της αγοράς κατοικίας με στόχο τη μόνιμη ή εποχιακή
διαμονή συνταξιούχων από άλλες
χώρες, αλλά και εργαζόμενοι ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι με την αλματώδη εξέλιξη
του διαδικτύου μπορούν
να έχουν ως τόπο διαμονής την ευρύτερη περιοχή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους
μέσω πληροφοριακών 
συστημάτων που στον κόσμο,
Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 8

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε