ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Δικτύωση


Δικτύωση
Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων – ΔΗΩ

ΔΗΩ – Οργανισμός Ελέγχου &; Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (dionet.gr)


Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων – ΔΗΩ είναι
αναγνωρισμένος από το Υποργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ως ο
μεγαλύτερος επίσημος φορέας πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων εδώ και 10
χρόνια περίπου.
Έχει διαπιστευθεί τόσο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του Καναδά (Council
de Accreditation de Quebeq) για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών
προϊόντων που προορίζονται για την εγχώρια αγορά του, όσο και από το Υπουργείο
Γεωργίας των Η.Π.Α. για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων.
Ταυτόχρονα, είναι μέλος της EOCC (Ευρωπαϊκής Ένωσης Οργανισμών
Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων), καθώς και της IFOAM (Διεθνούς
Ομοσπονδίας Οργανώσεων για την Βιολογική Γεωργία).
Έχει δημιουργήσει Περιφερειακά Γραφεία Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης σε όλη
την Ελλάδα. Βασικός σκοπός -μεταξύ άλλων- της εταιρείας είναι η ενδυνάμωση της
γυναικείας επιχειρηματικότητας στον τομέα της βιολογικής γεωργίας, ώστε να
επιτευχθεί η αναβάθμιση της εργασιακής θέσης των γυναικών και η επαγγελματική
τους εξέλιξη στον κλάδο αυτό μέσω της παροχής εξατομικευμένης πληροφόρησης
και συμβουλευτικής κατάρτισης.
Περισσότερα...
 
«ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Δίκτυο Περραιβία | Δευτεροβάθμιος Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών (perrevia.net.gr)


Το Δίκτυο (Ομοσπονδία) Συλλόγων Δήμου Ελασσόνας και Αποδήμων «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ιδρύθηκε
στην Ελασσόνα, το έτος 2007, μετά την πρώτη Συνδιάσκεψη που έγινε τον Μάρτιο του 2007 στο
Βόλο, με πρωτοβουλία 54 Συλλόγων της, πρώην, Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων Επαρχίας
Ελασσόνας, ως ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Μη Κυβερνητική Οργάνωση .
Το δίκτυο Περρεβία είναι κατάλληλος ως φορέας του προγράμματος «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» λόγω της
σχετικότητας των σκοπών του με τους σκοπούς του προγράμματος. Συγκεκριμένα:
 Το δίκτυο έχει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση επιμορφωτικών και άλλων
δραστηριοτήτων όπως σεμιναρίων, συνεδρίων, συναντήσεων, έκδοση εντύπων κλπ για
να αναλάβει επιμορφωτικό ρόλο.
 Έχει ως κύριο σκοπό την ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των πολιτών και ιδιαίτερα της
γυναίκας της Επαρχίας Ελασσόνας. Δείχνοντας έτσι μια ευαισθητοποίηση στο θέμα της
γυναίκας.
 Έχει εμπειρία στην επίλυση επαγγελματικών προβλημάτων στους εξής τομείς Γεωργία,
Βιομηχανία, Οικοτεχνία, Τουρισμός, Υγεία, Εκπαίδευση, Αθλητισμός, Ιστοριογραφία,
Λαογραφία, Λαϊκή Τέχνη, Λαϊκή Μουσική, Φυσικό Περιβάλλον κ.λ.π.
 Έχει άριστη γνώση χρήσης διαδικτυακών τεχνολογιών αφού η δράση της είναι να
εκπαιδεύει πολίτες στην εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνία της
πληροφορίας.
 Αυτή την περίοδο υλοποιεί προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον νομό
Λάρισσας απασχολώντας 40 άτομα.
 Επίσης, το δίκτυο Περαιβία, αποδεικνύει την ικανότητά του να διαχειριστεί
σύνθετα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας με αυτεπιστασία διότι είναι κάτοχος
διαχειριστικής επάρκειας τύπου Γ.

Διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡ. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ 1 ,Θεσσαλία
 
Α.Μ.Κ.Ε. «Ερύμανθος»

Η Α.Μ.Κ.Ε. «Ερύμανθος» ιδρύθηκε το 2001 και δραστηριοποιείται
κυρίως στις ορεινές περιοχές της
Πελοποννήσου, με ιδιαίτερο πεδίο
δράσης τους Δήμους Ολυμπίας, Καλαβρύτων, 
Αιγίου, Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας με αντικείμενο την υλοποίηση κοινωφελών
δράσεων και περιβαλλοντικές αντίστοιχες δράσεις στην Περιφέρεια Αττικής. Διαθέτει μακρά εμπειρία σε αναπτυξιακά προγράμματα συμβουλευτικής, δικτύωσης και κοινωφελούς εργασίας αναλαμβάνοντας σημαντικές θεσμικές πρωτοβουλίες. Έχει υλοποιήσει προγράμματα κοινωφελούς εργασίας με τον Δήμο Καλαβρύτων και Δήμο Αιγιαλείας στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας απασχολώντας για μια περίοδο
80 άτομα. Για τη ανάπτυξη της περιοχής έχει εκδόσει ιστορικά βιβλία και  αναπτυξιακές μελέτες όπως «Τοπικό όραμα και σχέδιο ανάπτυξης « και «τα χωριά νότια του Ερυμάνθου» Έχει επίσης υλοποιήσει πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ (2013-2015) ως βασικός εταίρος για την ανάπτυξη της τοπικής απασχόλησης καθώς και σημαντικές δράσεις για την ανάδειξη και προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών, όπως: δημιουργία υποδομών, οικοτουρισμού, αγροτουρισμού, εκσυγχρονισμό των μεγάλων ζωοεμποροπανηγύρεων και δημιουργία σύγχρονων θεσμών μεγάλωνεπικοινωνιακών και πολιτιστικών γεγονότων. Συντονίζει την εθελοντική δραστηριότητα για την προστασία και ανάδειξη του
φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή και ειδικότερα των ποταμών της περιοχής.
Περισσότερα...
 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΙΝΜΕΚΟ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - Συνεργατική Κοινωνία (coopsociety.gr)


Το ΙΝΜΕΚΟ είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2007 στην Αθήνα. Ο
βασικός σκοπός και η δράση του συνίσταται στην έρευνα, στην εκπόνηση μελετών και
σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στους τομείς οικολογίας –
κοινωνικής μέριμνας – υγείας, πολιτισμού και εκπαίδευσης.
Βασικό μέσον για την επίτευξη στόχων είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και
επιμόρφωσης με εκπαιδευτικά προγράμματα άτυπης μάθησης σε κοινωνικές επιχειρήσεις,
Συνεταιρισμούς και οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών. Η δημιουργία κέντρου στήριξης
κοινωνικών επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών ενώ παράλληλα στόχος είναι στρατηγικός
σχεδιασμός η επικοινωνία και επιστημονική υποστήριξη όλων των συνεργαζομένων
Οργανώσεων της κοινωνίας Πολιτών Δήμων και δημόσιων οργανισμών στο πλαίσιο της
Κοινωνικής Αλληλέγγυας οικονομίας.
Στο πλαίσιο αυτό έχει υλοποιήσει σημαντικά προγράμματα και μελέτες στο τομέα της
κοινωνικής οικονομίας, της ανάδειξης τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων και
πολιτιστικής κληρονομιάς και συμβουλευτικής κοινωνικών επιχειρήσεων.
Ειδικότερα ως συντονιστής εταίρος της πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων κοινωνικής
οικονομίας υλοποιεί το πρόγραμμα «Μέντορες για την κοινωνική οικονομία» σε συνέργειες
με Δήμους και φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας.
Περισσότερα...
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕΣΚΟ)

Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κ.Ο. | Facebook

Η «Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας» είναι δίκτυο
οργανώσεων κοινωνίας πολιτών και ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2012. Δραστηριοποιείται
σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και συνίσταται κυρίως στην προσπάθεια της για
Ένωση όλων των Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων που λειτουργούν
περιφερειακά στην Ελλάδα και χρειάζονται οργανωτική υποστήριξη. Αντικειμενικός
στόχος της Ένωσης η δημιουργία μια πανελλήνιας δομής για την υποστήριξη και
ανάπτυξη των εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της
κοινωνικής μέριμνας, της αλληλεγγύης, της ενίσχυσης της απασχόλησης, της
καταπολέμησης της φτώχειας, της πολιτιστικής ανάπτυξης, της δια βίου μάθησης και
της οικοανάπτυξης. Τελικός στόχος του φορέα είναι η πανελλαδική δικτύωση και
υποστήριξη για την δημιουργία δευτεροβάθμιων ενώσεων και τριτοβάθμιας ένωσης για
την κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα.
Περισσότερα...
 
Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστή


https://alpedu.eu/

Το Α.Λ.Π. παρέχει επιστημονική γνώση υψηλού επιπέδου, σε εκλαϊκευμένη μορφή, σε πολυπληθές και διαφορετικό, ηλικιακά, κοινωνικά και μορφωτικά  κοινό, από τους  πιο εμπνευσμένους και χαρισματικούς Καθηγητές. Το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα χτίζεται πάνω στις ανάγκες της καθημερινής ζωής, όπως είναι οι σχέσεις, η επικοινωνία, η ψυχολογία, η ευεξία, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, κ.α.
Σκοπός του εκπαιδευτικού του έργου, είναι να συμβάλλει στην βελτίωση της καθημερινής ζωής των σπουδαστών του, μέσα από την προσωπική τους εξέλιξη.Το Α.Λ.Π. απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου, που νοιάζονται για την προσωπική τους εξέλιξη, μέσα από μια ξεχωριστή μαθησιακή εμπειρία. Εδώ και 17 χρόνια φέρνει χιλιάδες ανθρώπους κάθε εβδομάδα σε χώρους μάθησης, τους μετατρέπει σε σπουδαστές, και κάνει, την δια βίου μάθηση, γι αυτούς τρόπο ζωής.

 
Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»


Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» - Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων είναι ένας Αστικός
Μη Κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός που δραστηριοποιείται
από το 2001 στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και την
προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων,

εφαρμόζοντας ολιστική προσέγγιση και ψυχοκοινωνική
υποστήριξη για τις διάφορες ομάδες πληθυσμού που εξυπηρετεί.
Εργαζόμαστε καθημερινά, για την προαγωγή της ψυχικής
υγείας και την προάσπιση των δικαιωμάτων των

ευπαθών ομάδων, εφαρμόζοντας μία ολιστική
ψυχοκοινωνική υποστήριξη, με καινοτόμα προγράμματα
για κάθε ομάδα πληθυσμού που προστατεύουμε.

Διεύθυνση:Αισχύλου 5-7, Περιστέρι,Αθήνα
Tηλ:21 0591 3826
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. 
TherapyLab

https://www.therapylab.gr/

Το TherapyLab είναι ένα εργαστήριο φυσικοθεραπείας που ασχολείται όχι μόνο
με τη βραχυπρόθεσμη μείωση των συμπτωμάτων των ασθενών αλλά και με την
ολιστική προσέγγιση τους για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση και αποκατάσταση
των κακώσεων και παθήσεων που αντιμετωπίζουν. Για το σκοπό αυτό, μετά τον
πρώτο κύκλο της αποκατάστασης όπου επιτυγχάνεται η ελάττωση των συμπτωμάτων
ακολουθεί ο δεύτερος κύκλος όπου στοχεύει στη διατήρηση των αποτελεσμάτων και
στην πρόληψη πιθανού επανατραυματισμού.
Ο πρώτος κύκλος θεραπείας περιλαμβάνει τη χρήση φυσικών μέσων
ηλεκτροθεραπείας, θερμοθεραπείας, υπερήχων, λέιζερ,
καθώς και ενδομυϊκού ερεθισμού, κινησιομαλάξεων
και manual therapy ανάλογα με τις ενδείξεις για την κάθε πάθηση.
Ο δεύτερος κύκλος αποτελεί καινοτόμο τμήμα στο κομμάτι
της αποκατάστασης στην Ελλάδα. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου
ο κάθε ασθενής εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα ατομικής ή
ομαδικής θεραπευτικής άσκησης.

Διεύθυνση:Ζακυάδων &; Ηρακλειδών 78, Γκάζι
Τηλ.: 210 341 2374,e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


 
Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κοι.Σ.Π.Ε. (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.)

http://pokoispe.gr/index.html

ΠΟΚΟιΣΠΕ είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κοι.Σ.Π.Ε. (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.) 

και αποτελεί δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο των ΚΟιΣΠΕ αριθμώντας 30 μέλη.

σκοπός της ΠΟΚΟΙΣΠΕ είναι η εκπροσώπηση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων

 της κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης και της επαγγελματικής ένταξης ατόμων με 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα." Ο ρόλος της ΠΟΚΟιΣΠΕ είναι η εκπροσώπηση

 των ΚΟιΣΠΕ σε δημόσιους και διεθνείς οργανισμούς."

Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Τηλ: 2130411053

 
CMT Prooptiki

 https://cmtprooptiki-gr.translate.goog/;

_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc

Η CMT Prooptiki είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων διαχείρισης,
με ειδίκευση στις συμβουλευτικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής περίθαλψης,
συμβούλων έργων ΕΕ, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, που ιδρύθηκε
στην Αθήνα το 1992. Μια βασική ομάδα ειδικών συμβούλων που συνδυάζει την
εμπειρία του κλάδου υγείας και της κοινωνικής Περίθαλψη με

εμπορικές και επιχειρηματικές τεχνογνωσίες, μας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε
μια πλούσια γνώση και διορατικότητα για να παρέχουμε πραγματική προστιθέμενη
αξία στους πελάτες μας. 
Υποστηρίζεται από μια διαφορετική ειδική πληροφορική
και επαγγελματιών επικοινωνίας, αναλυτών πολιτικών, οικονομολόγων και
επαγγελματιών υγείας, καθώς και από ένα εκτεταμένο δίκτυο εξωτερικών
συνεργατών από τον δημόσιο, ιδιωτικό και μη κερδοσκοπικό τομέα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Σπύρου Μερκούρη 38, Αθήνα, ΤΗΛ.: 210 7298192,
EMAIL:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 12

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε