ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Κοινωνική οικονομία


Κοινωνική οικονομία
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΏΝ ΨΗΦΙΑΚΉΣ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ


www.coopsociety.gr. Δηλώστε συμμετοχή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ON LINE ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ 1. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) 2. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας για προηγούμενο χρονικό διάστημα 3. Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας έως 29 ετών 4. Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης 5. Βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας 6. Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών 7. Βεβαίωση οικονομικών συναλλαγών 8. Ανανέωση Δελτίου ανεργίας 9. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 10. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΕ 11. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 12. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΞΕΤΙΣΑΝ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 16. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 17. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ) 4. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Παραγγελία ΦΕΚ σε έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο

Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης


Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΝΑΤ

1. Βεβαίωση ύψους Μηνιαίων Αποδοχών Κύριας και Επικουρικής

2. Ενημερωτική Εκτύπωση Βεβαίωσης για φορολογική χρήση

3. Συγκεντρωτικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα Εξαμήνου

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών

1. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο)

2. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

3. Χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης

Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου

Ασφαλιστικές Ενημερότητες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Βεβαίωση μη Οφειλής – Ασφαλιστικής Ενημερότητας

2. Βεβαίωση Οφειλής

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΓΑ – Αγροτικής Εστίας ΛΑΕ

1. Βεβαιώσεις Συντάξεων ΟΓΑ για Φορολογική Χρήση

2. Αίτηση Προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας

3. Καταχώρησης Κράτησης Δωματίου για τα Προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού

ΛΑΕ/ΟΓΑ

4. Βεβαίωση Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική χ1ρήση

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΕ 1. Βεβαίωση Εισφορών 2. Βεβαίωση Αποδοχών 3. Τρίμηνo Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΛΓΑ

1. Βεβαίωση καταβολής εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

2. Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛ.Γ.Α. και Κ.Ο.Ε.

4. Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής

5. Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου

6. Ανάλυση καταβολής εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

7. Βεβαίωση Αποδοχών Ανταποκριτή (για συνεργάτες ΕΛΓΑ)

8. Βεβαίωση Αποδοχών Οριοδείκτη (για συνεργάτες ΕΛΓΑ)

9. Ανάλυση Αποδοχών Ανταποκριτή (για συνεργάτες ΕΛΓΑ)

Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

1. Τροποποίηση Στοιχείων – Ενημέρωση υπάρχοντος ΑΜΚΑ

2. Απόδοση νέου ΑΜΚΑ

3. Έκδοση βεβαίωσης ΑΜΚΑ

Ηλεκτρονική Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων

Βεβαιώσεις Εθνικού Δημοτολογίου

1. Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης

2. Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας

3. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης

4. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ

Εκλογές

1. Αίτηση ετεροδημότη

2. Αίτηση εκλογέα κατοίκου εξωτερικού


2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΚΑ ΑΠΟ ΚΕΠ


Υπενθυμίζεται πως οι 13 ψηφιακές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που παρέχονται και μέσω των ΚΕΠ είναι οι εξής:

5. Εκτύπωση μηνιαίου ή ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου

6. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους

7. Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθενείας

8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

9. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

10. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

11. Βεβαίωση απογραφής

12. Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών

13. Ασφαλιστική ικανότητα

14. Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση

15. Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών

16. Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής κατά τη διαδικασία του Ν. 4554/2018

17. Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 (Δελτία Παροχής Υπηρεσιών)

Επιπλέον υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που παρέχονται μέσω των ΚΕΠ είναι οι εξής:

· Έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλειας-ασθενείας

· Υποβολή αίτησης για παροχή εξόδων κηδείας

· Έκδοση βεβαίωσης συντάξεων για φορολογική χρήση

Στην περίπτωση του ΟΑΕΔ και τα ΚΕΠ θα μπορούν να διεκπεραιώνουν τις ακόλουθες διαδικασίες:

Έκδοση Βεβαιώσεων

1. Πιστοποιητικό Σπουδών μαθητών ή/και σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ για στρατολογική χρήση

2. Βεβαίωση Σπουδών μαθητών ή/και σπουδαστών των ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), ΚΕΚ για ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ

3. Βεβαίωση σπουδών μαθητών ΕΠΑΣ (ανήλικοι μαθητές)


Υποβολή αιτήσεων

4. Αίτηση διαθεσιμότητας

5. Αίτηση παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη

6. Αίτηση αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν. 4416/2017 για την περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων


7. Παραλαβή εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης (σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης μέσω ΚΕΠ)

8. Καταβολή αποδοχών σε μαθητές/σπουδαστές/φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους λόγω συμμετοχής σε γραπτές εξετάσεις

Ο υπάλληλος του ΚΕΠ για καθεμία από τις προαναφερθείσες διαδικασίες υποβάλλει την αντίστοιχη αίτηση την οποία και διαβιβάζει ηλεκτρονικά προς το αντίστοιχο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ.


3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΠ


ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΧ

Μεταβίβαση Αυτοκινήτου ή Μοτοσυκλέτας Μεταβίβαση ΙΧ Λόγω Κληρονομιάς

Αλλαγή Επωνυμίας – Νομικής Μορφής ΙΧ ή Μοτο Αλλαγή Χρώματος Αυτοκινήτου Αντικατάσταση Άδειας Κυκλοφορίας Αντικατάσταση Πινακίδων Άρση Παρακράτησης Κυριότητας Δήλωση Κλοπής ΙΧ ή Μοτό Έκδοση Νέας Άδειας Κυκλοφορίας (1η φορά) Έκδοση Σημειώματος Ρυμούλκησης Κάρτα Στάθμευσης ΑμεΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ. ή Λ.Ι.Χ. (πώληση) Μεταβίβαση ΦΙΧ ή ΛΙΧ Λόγω Κληρονομιάς Μεταβίβαση ΦΙΧ ή ΛΙΧ Λόγω Λύσεως Εταιρίας

Ακινησία Φ.Ι.Χ. ή Λ.Ι.Χ. Αλλαγή Επωνυμίας – Νομικής Μορφής ΦΙΧ ή ΛΙΧ Άρση Ακινησίας Φ.Ι.Χ. ή Λ.Ι.Χ. Δήλωση Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης – ABS Έκδοση νέας άδειας ΦΙΧ (1η φορά) Επανέκδοση Άδειας Κυκλοφορίας ΦΙΧ ή ΛΙΧΤι σας προσφέρουμε στον ΑΣΕΠ

· Δημιουργούμε το μητρώο σας στον ΑΣΕΠ

· Σας ενημερώνουμε για τα μόρια που συγκεντρώνετε για την θέση που ενδιαφέρεστε και αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για τον διαγωνισμό

· Αν τα μόρια είναι αρκετά για τις εκάστοτε θέσεις, συμπληρώνουμε την απαραίτητη αίτηση και την υποβάλλουμε ηλεκτρονικά.

· Είμαστε δίπλα σας στο β’ στάδιο της επίκλησης για την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την αποστολή του φυσικού φακέλου σας.

· Επικύρωση των πτυχίων και λοιπών απαιτούμενων εγγράφων σας από την δικηγόρο μας

· Μετάφραση των ξενόγλωσσων πτυχίων σαςΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

Καταχωρήσεις ληξιαρχικών πράξεων Ελλήνων πολιτών που έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό.

Γάμοι, γεννήσεις, διαζύγια, θάνατοι.


ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Αναλαμβάνουμε την Ανανέωση Άδειας Οδήγησης, την Αντικατάσταση Παλαιάς Άδειας με Νέου Τύπου και την επανέκδοση διπλώματος οδήγησης.

Εκτελούμε όλες τις απαραίτητες εργασίες για το Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης καθώς και την Μετατροπή Επαγγελματικής Άδειας σε Ερασιτεχνική.


Πρωτοδικείο – Ειρηνοδικείο

Αναλαμβάνουμε να καταθέσουμε αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο & το Ειρηνοδικείο Αθηνών, καθώς και να παραλάβουμε το εκδοθέν πιστοποιητικό για εσάς, χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ορισμένα από τα πιστοποιητικά που μπορούμε να αιτηθούμε και να παραλάβουμε:

· πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης

· πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς

· πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης κληρονομιάς


Επικυρώσεις εγγράφων από το Υπουργείο Εξωτερικών

Το γραφείο μας, σας προσφέρει την υπηρεσία για την διαδικασία επικύρωσης των εγγράφων σας, που θα χρησιμοποιήσετε σε χώρα εκτός της Σύμβασης της Χάγης από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να καταθέσει για εσάς, τον φάκελο με την πράξη που θέλετε να καταχωρήσετε, στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό γραφείο της Αττικής που υπάγεται το ακίνητό σας.

 
Το Νέο Νομοσχέδιο για τις ΟΚοιΠ, και τον Εθελοντισμό έχει επισήμως γίνει νόμος του κράτους του οποίου η εφαρμογή αναμένεται να ξεκινήσει σε βάθος χρόνου 6 μηνών.

 

Μπορείτε να δείτε το τελικό κείμενο ΕΔΩ. Το κομμάτι που αφορά τις οργανώσεις και τον εθελοντισμό είναι μέχρι το άρθρο 27 σελ 11.


Η διαδικασία ψήφισης είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ φάνηκαν να έχουν διαβάσει καλά τα υπομνήματα μας, να αναφέρονται στην Κοινή Δήλωση αλλά και στο "σύνθημα" μας "Ναι στη Ρύθμιση όχι στη Συρρίκνωση" υιοθετόντας σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις μας. ΚΚΕ και Ελλ. Λύση είχαν εντελώς διαφορετική προσέγγιση στις τοποθετήσεις τους. Τέλος η πλειοψηφία της ΝΔ ενώ φάνηκαν σε μερικές τοποθετήσεις να έχουν διαβάσει τις προτάσεις μας, τελικά ψήφισαν ομόφωνα το σχέδιο νόμου.

Περισσότερα...
 
Δημιουργία ΔΙΚΤΥΟΥ των Δικτύων της ΚτΠ και της Κοινωνικής Οικονομίας (Social Economy Greece)

Η Κοινωνική Οικονομία στην Ευρώπη αποτελείται από μια σειρά διαφορετικών οργανωτικών μορφών που διαμορφώνονται από διαφορετικές εθνικές συνθήκες και συστήματα ευημερίας, αλλά μοιράζονται κοινές αξίες και στόχους που συνδυάζουν βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Η Κοινωνική Οικονομία , αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ένα αποτελεσματικό και επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο που έχει δημιουργήσει στην Ευρώπη 13,6 εκατ. θέσεις εργασίας , από  2,8 εκατ. επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχουν πάνω 232 εκατ. μέλη ,  80,6 εκατ. εθελοντές και παράγουν  το  8% του  ευρωπαϊκού ΑΕΠ.

Περισσότερα...
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πέντε μήνες, κάθε Δευτέρα στις 8μμ γίνεται διαλογική συζήτηση με τηλεδιασκέψεις για τη δημιουργία μιας ανοικτής δομής επικοινωνίας και δεξαμενής σκέψης με σκοπό την προώθηση  την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία. Αυτή η δομή θα έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος αφορά τη συγκέντρωση γνωστικού ψηφιακού περιεχομένου και το άλλο τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής ψηφιακής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικών επιχειρήσεων.

Περισσότερα...
 
Money Show 2017 "Η Κοινωνική Οικονομία στην πράξη"
PROSKLISI_MONEY_SHOW_2017
 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ Με το πρόγραμμα: “μέντορες-κοινωνικοί άγγελοι” για τη κοινωνική οικονομία παρουσία της περιφέρειας Θεσσαλίας

Το τριήμερο  επιμορφωτικό πρόγραμμα «Μέντορες-Κοινωνικοί άγγελοι» ξεκίνησε με πρώτο σταθμό, το Δήμο Αγιάς Λάρισας και διεξήχθη στις 29-31 με τη παρουσία και στήριξη της περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη Κ. Αγοραστού.

Συμμετείχαν στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων κοινωννικής οικονομίας. Σκοπός η δημιουργία μιας τοπικής ένωσης φορέων κοινωνικής επιχερηματικότητας  που θα λειτουργήσει ως κέντρο αναφοράς και στήριξης της κοινωνικής οικονομίας.  

Περισσότερα...
 
Απάντηση Προς κ. τον κ. Τρεμόπουλο

Σχετικά με το ζήτημα της Κοινωνικής οικονομίας και την απαλλαγή των οικολόγων - Πρασίνων από τα πολιτικά βαρίδια ..που το κρατούσαν μακριά από τις πραγματικές ανάγκες στο χώρο αυτό ….. ο κ. Τρεμόπουλος ως πρώην απάντησε  αλλά ¨πέταξε την μπάλα¨ αλλού λες η συζήτηση  αφορούσε άλλους . Ας απαντήσει όμως για το εαυτό του και όχι ως εκπρόσωπος της υπουργού κ .Εργασίας .Αντωνοπούλου.

Περισσότερα...
 
H απαλλαγή των Οικολόγων Πρασίνων από τα βαρίδια Χρυσόγελου -Τρεμόπουλου

Καταλυτική ήταν η παρέμβαση των Οικολόγων Πρασίνων και του βουλευτή τους Γιώργου Δημαρά, στην μεγάλη ανατροπή που συνέβη τελευταία στιγμή σχετικώς με τον νέο νόμο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Μετά από τέσσερις μήνες διαβούλευσης, το Υπουργείο Εργασίας, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών αρνιόταν να αποκλείσει τις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα από το να θεωρούνται φορείς κοινωνικής οικονομίας και άρα με αυτό τον τρόπο να έχουν πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περισσότερα...
 
Ανοικτό επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΜΕΝΤΟΡΕΣ για την κοινωνική οικονομία» αλληλέγγυα και συμβουλευτική και μεταφορά οργανωτικής τεχνογνωσίας

Από το Ανοικτό Συνέδριο για την Κοινωνική Οικονομία αυτό και τις μετέπειτα δράσεις, έχουν προκύψει σημαντικές συνέργειες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας ενώ, έχει εκδηλωθεί η ανάγκη μεταφοράς οργανωτικής τεχνογνωσίας, επιμόρφωσης στελεχών και συμβουλευτικής στο πεδίο που αναπτύσσεται ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας.

Περισσότερα...
 
Πρόγραμμα "Μέντορες για την Κοινωνική Οικονομία"

ΠΕΣΚΟ mentoring

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα «Μέντορες για την Κοινωνική Οικονομία»

Το πρώτο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 10-12 Ιουνίου 2016, έθεσε τις βάσεις για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της κοινωνικής οικονομίας, με στόχο την κάλυψη του θεσμικού ελλείμματος στην χώρα μας.

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 15

Leader Φθιώτιδας

biotour_od

Βασίλης Τακτικός


Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε