ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Κοινωνία πολιτών


Κοινωνία πολιτών
H Kινητοποίηση ανενεργών ανθρώπινων και υλικών πόρων στις τοπικές κοινωνίες του Βασίλη Τακτικού

ανεργίας, καθώς και η ανεπάρκεια  από υπηρεσίες  υγείας  και κοινωνικής
φροντίδας είναι οι ανενεργοί  ανθρώπινοι  και οι  υλικοί πόροι που δεν
αξιοποιούνται τοπικά από το τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Τέτοιοι
αναξιοποίητοι χώροι  (σχολάζουσες γαίες, δημόσια κτίρια, δάση ) και από την
άλλη πλευρά οι ανενεργοί ανθρώπινοι πόροι, υψηλή ανεργία στους νέους,
και   μεγάλες ανάγκες για κοινωνικές υπηρεσίες είναι οι αντιφάσεις που
μπορεί να λύσει η κοινωνική οικονομία που δίνει έμφαση στον βιοπορισμό και
όχι στην κερδοσκοπία.
Υπάρχουν δηλαδή, σε μεγάλη έκταση ανενεργοί υλικοί και ανθρώπινοι πόροι
τους οποίους η ιδιωτική επιχειρηματικότητα δεν έχει ενδιαφέρον να αναπτύξει
ούτε ο δημόσιος τομέας να κινητοποιήσει . Λαμβάνοντας, βέβαια υπόψη ότι οι
πόροι και το κοινωνικό κράτος δεν επαρκούν για  να καλύψουν όλες τις
αυξανόμενες ανάγκες πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας.
Κι αυτό συμβαίνει δεδομένου ότι, η αυξανόμενη φορολογία στην οποία
στηρίζεται το κοινωνικό κράτος έχει φθάσει στα υψηλότερα όρια, που πνίγει
τις μικρές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα την αδυναμία να καλύψει τις ολοένα
αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες. Από την άλλη η αυξανόμενη ανεργία λόγω
τεχνολογικών εξελίξεων είναι αιτία του οικονομικού και κοινωνικού
αποκλεισμού και δημιουργεί μια κατάσταση που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
σε βάθος χρόνου μόνο από το κοινωνικό κράτος.
Περισσότερα...
 
Συμμετοχική δημοκρατία και κοινωνία των πολιτών


Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει θεσμικά τον εμπλουτισμό της αντιπροσωπευτικής
δημοκρατίας με τη συμμετοχική δημοκρατία, αλλά είναι φανερό ότι βρισκόμαστε
ακόμη στην αρχή καθώς υπάρχουν κάθε είδους αντιστάσεις από τις διευθύνουσες
ελίτ και τα λόμπυ συμφερόντων.
Το σύστημα απέχει ακόμη πολύ από την αναγνώριση της λήψης σημαντικών
πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων από σύγχρονες «εκκλησίες του Δήμου» σε
επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου θα μπορούσαν να δοκιμαστούν αποδοτικά
μορφές συμμετοχικής δημοκρατίας.
Τα κύρια ρεύματα πολιτικής σκέψης, η σοσιαλδημοκρατική και η φιλελεύθερη, δεν
θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες από τις εξελίξεις.
Η διαλεκτική σύνθεση ανάμεσα στο δημοκρατικό σοσιαλισμό και τον κλασικό
φιλελευθερισμό, η οποία προϋποθέτει την επαναβεβαίωση των αφετηριακών
παραδοχών και των ηθικών - αξιακών πλαισίων τους, είναι κάτι που συζητείται
πλέον σε ευρεία κλίμακα.
Σε πρακτικό επίπεδο, οι αρχιτέκτονες της Ε.Ε. άρχισαν να κατανοούν ότι μπορούσαν
να βρουν ένα σύμμαχο μεταξύ των πολιτισμικών ομαδοποιήσεων και γι' αυτό
άνοιξαν απευθείας διαύλους πολιτικής επικοινωνίας με τις τοπικές υποκουλτούρες,
αποκτώντας έτσι ένα μέσο για να αμβλύνουν την επιρροή των εθνών-κρατών.
Περισσότερα...
 
Το αφήγημα του ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ της κοινωνίας Πολιτών
Στο συμπόσιο της κοινωνίας πολιτών, το  οποίο  σε πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε
στο Ζαγόρι 27-29 Ιουλίου, εκφράστηκε η ανάγκη για ένα συνολικό και συλλογικό
αφήγημα της κοινωνίας πολιτών καθώς και του ζωτικού της ρόλου ως υποκειμένου της
κοινωνικής οικονομίας. Οι απόψεις που ακούστηκαν έχουν μεγαλύτερη σημασία ως ένα
σύνολο που αποτυπώνεται μέσα από το  διάλογο. Πρόκειται για αφήγηση  ιδεών και
εμπειριών που ξεκινάει από τα πρόσωπα που βρέθηκαν σε αυτή την συνάντηση και
ελπίζουμε να συνεχιστεί όπως έχει προγραματιστεί στην Θεσσαλία, την Αττική, την
Πάτρα και την Καλαμάτα. Το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του.
Αριστοτέλης 384-322 π.Χ.,Ο Νίκος Γιαννής ήταν ο οικοδεσπότης με την οργάνωση που
εκπροσωπεί στο Ζαγόρι και λέγεται «Επέκεινα χώρα». Ακολούθως εισηγητές την πρώτη
μέρα του συμποσίου ήσαν Ο Βασίλης Τακτικός και Ανδρέας Λύτρας.

Α) ΚΥΚΛΟΣ διαλόγου 27/7/2018

Επιτροπής: Η κοινωνία πολιτών αναφέρεται στις οργανωμένες οµάδες πολιτών που
επιδιώκουν από κοινού την επίτευξη ενός κοινωφελούς -κατά την εκτίµηση τους
βεβαίως- σκοπού. Η κοινωνία πολιτών στο επίπεδο των ατόµων απαρτίζεται µόνο από
ενεργούς πολίτες. Ο εθελοντισμός προϋποθέτει ελευθερία. Πρόκειται για  ένα σύνολο
ποικίλων Μη κυβερνητικών θεσµών αρκετά ισχυρών ώστε να αντισταθμίζουν το
κράτος, και που ενώ δεν το διποδίζουν να εκπληρώσει τον ρόλο του ως εγγυητή της
ειρήνης και διαιτητή µεταξύ µεγάλων συμφερόντων δημιουργούν κοινωφελές έργο
χωρίς ενδιάμεσο το κράτος από τους πολίτες προς τους πολίτες.
Περισσότερα...
 
ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στην παρουσίαση των αναπτυξιακών
χαρακτηριστικών της περιοχής που ορίζουμε ως περιοχή παρέμβασης στην παρούσα
έκδοση και αποτελεί ένα πεδίο μελέτης, έρευνας και εφαρμογής καινοτομικών
πρωτοβουλιών οικοανάπτυξης. Αυτή η περιοχή καλύπτει κυρίως ορεινούς δήμους της
ενδοχώρας της Πελοποννήσου. Παρακάτω θα αναφερθούμε αναλυτικά στους δήμους
της περιοχής παρέμβασης και στο αναπτυξιακό τους προφίλ.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΟΑΝΙΑΣ

Περιγραφή του Δήμου
Ο Δήμος Αροανίας βρίσκεται νότια του όρους Ερύμανθος και νοτιοανατολικά
του Νομού Αχαΐας ενώ συνορεύει με τους νομούς Ηλείας και Αρκαδίας. Η έκτασή του
υπολογίζεται περίπου σε 173.804 στρέμματα και ο πληθυσμός του σε 2.556 κατοίκους
(απογραφή 2001).
Η περιοχή αποτελείται από μια ανθρωπογεωγραφική ενότητα με κοινά
χαρακτηριστικά στοιχεία όπως συνήθειες, ήθη και έθιμα αλλά και κοινό παρελθόν που
χάνεται στο βάθος του χρόνου όταν ήκμασε εδώ η αρχαία πόλη-κράτος της Ψωφίδας.
Τον Δήμο διαρρέουν οι ποταμοί Ερύμανθος, Σειραίος και Αροάνιος.
Έδρα του Δήμου είναι η Ψωφίδα (Τριπόταμα). Απέχει από την Αθήνα, μέσω
Τρίπολης, 210 χλμ., από την Πάτρα 90 χλμ., από τα Καλάβρυτα 50 χλμ. ααι από την
Αρχαία Ολυμπία 60 χλμ. Η ονομασία του Δήμου προέρχεται από το Δημοτικό
διαμέρισμα Αροανίας ή Σοποτό, έδρα του δήμου πριν από το 1912.
Ο Δήμος αποτελείται από 12 Δημοτικά Διαμερίσματα: Ψωφίδα 360 κατοίκους,
Αγράμπελα 340 κατοίκους, Αγρίδι 106 κατοίκους, Αλέσταινα 52 κατοίκους, Ανάσταση
125 κατοίκους, Αροανία 120 κατοίκους, Δεσινό 16 κατοίκους, Καμενιάνοι 112
κατοίκους, Λεχούρι 354 κατοίκους, Λιβάρτζι 422 κατοίκους, Πλάκα 152 κατοίκους,
Σειρές 392 κατοίκους.
Περισσότερα...
 
ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η διεθνής εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδας
Ο οικοτουριστικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη οικοτουριστικού προϊόντος
Ο οικοτουρισμός αποτελεί μια σύγχρονη και ανερχόμενη τάση στον διεθνή
τουρισμό, που συνδυάζεται στρατηγικά τόσο με το ίδιο το προσφερόμενο τουριστικό
προϊόν, όσο και με τις παραμέτρους της περιφερειακής ανάπτυξης, της διατήρησης
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και της αναβάθμισης της ποιότητας
ζωής.
Στην Ευρώπη και τη μεσόγειο ο οικοτουρισμός αντιμετωπίζεται τόσο ως
συμπληρωματικό προϊόν, για την ενίσχυση του προσφερόμενου τουριστικού
προϊόντος σε ορισμένες χώρες και περιφέρειες, όσο και ως ξεχωριστό τουριστικό
προϊόν, που αναπτύσσεται αυτόνομα σε περιοχές με στρατηγικό πλεονέκτημα.
Ένα από τα χαρακτηριστικά του οικοτουριστικού σχεδιασμού είναι ότι μπορεί
να αμβλύνει την πίεση σε περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας και να μειώσει την
ευπάθεια και την εποχικότητα του τουριστικού κλάδου, γενικότερα. Ταυτόχρονα,
μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των κατοίκων των πόλεων, προσφέροντας ένα
εναλλακτικό πρότυπο διακοπών, διαφορετικό από αυτό του ήλιου και της θάλασσας.
Επίσης, μπορεί να προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη
μειονεκτικών περιοχών σε απομακρυσμένες φτωχές αγροτικές περιφέρειες,
παρεμβαίνοντας με τρόπο που εξασφαλίζει τις τοπικές παραγωγικές ιδιαιτερότητες,
προστατεύει και αναδεικνύει το οικοσύστημα και την πολιτιστική κληρονομιά και
χρησιμοποιεί κατάλληλες πηγές ενέργειας.
Περισσότερα...
 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
O ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής, σύμφωνα με τον ελληνικό αξονικό μύθο, ήταν
ο Προμηθέας, ο τιτάνας που κλέβοντας τη φωτιά από τους θεούς, την έδωσε στους
ανθρώπους και μαζί τους χάρισε τη γνώση και τις τέχνες.
Ο Δίας, ως πατέρας και αρχηγός των θεών, τιμώρησε τον Προμηθέα, στέλνοντας
τον Ήφαιστο να τον σταυρώσει στον Καύκασο και να τον κρατήσει εκεί καρφωμένο σ’
ένα βράχο.
Αιώνες μετά, σύμφωνα πάλι με έναν αξονικό μύθο της ελληνικής μυθολογίας,
ένας άλλος μεγάλος εθελοντής, ο ημίθεος Ηρακλής θα τον απελευθερώσει.
Ως γνωστόν, το μύθο αυτό ανέδειξε ο μεγάλος Έλληνας τραγικός ποιητής
Αισχύλος, στην τριλογία του «Προμηθέας δεσμώτης», «Προμηθέας λυόμενος» και
«Προμηθέας πυρφόρος».
Μπορούμε να θεωρήσουμε πως ο συγκεκριμένος μύθος συμβολίζει ότι η
θεμελιακή πηγή της γνώσης οφείλεται στον εθελοντισμό και στην ανιδιοτέλεια, που
απελευθερώνει πολύτιμες αξίες της γνώσης για τον άνθρωπο. Σε κάθε εποχή, μπορούμε
να ισχυριστούμε ότι ο μύθος αυτός συναντιέται με την πραγματικότητα.
Περισσότερα...
 
ΔΙΑΛΟΓΟΙ - ΟΙΚΟΟΡΑΜΑ
Διάλογοι: Βασίλης Τακτικός – Γιάννος Παπαϊωάννου

ΤΟ ΟΙΚΟΡΑΜΑ ΩΣ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Βασίλης Τακτικός: Θα ξεκινήσουμε κάπως απλά. Ο άνθρωπος των
μεγαλουπόλεων ζει σε ένα ασφυκτικά δομημένο περιβάλλον, στο οποίο πολλές φορές
έχει την αίσθηση ότι δεν μπορεί να φθάσει ποτέ εκεί που θέλει. Ο καταναλωτισμός
δεν του αφήνει περιθώρια, είναι αναγκασμένος να ζει σε μια πόλη που συνεχώς
κυνηγάει στόχους, χωρίς να τους πιάνει ποτέ. Καθώς βρίσκεται διαρκώς σε μια τάση
φυγής από αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον, μια απλή αντίδραση είναι η απόδραση
του Σαββατοκύριακου και οι διακοπές προς την ύπαιθρο.
Η άλλη βαθιά αντίθεση είναι να έχει ένα όραμα να αλλάξει τις συνθήκες, να
αντιμετωπίσει ριζικά την αβάσταχτη ασημαντότητα της καθημερινότητας. Αυτό είναι
το όραμα της βαθιάς οικολογίας, ως νοηματοδοτικό σύστημα.
Το οικοόραμα μπορεί να δώσει ένα συνολικό νόημα, φέρνοντας τον άνθρωπο
κοντά στη φύση και στις δυνατότητες που του προσφέρει. Δεδομένου, όμως, ότι η
μεμονωμένες και ατομικές ενέργειες έχουν υψηλό κόστος, η δημιουργία κοινοτήτων
φαντάζει ιδανική περίπτωση.
Για να κάνει κανείς μια οικοκοινότητα, πρέπει να έχει ένα όραμα για τη φύση,
ως περιβάλλον ανθρώπινης ζωής και δημιουργίας. Επίσης, πρέπει να έχει και ένα
όραμα για την ίδια τη φύση του ανθρώπου.
Περισσότερα...
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΡΑΚΛΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΠΟΙ, ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ»

ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πρόγραμμα «Τόποι, Μύθοι και Άθλοι του Ηρακλή» ή αλλιώς «Ηράκλειοι
Τόποι» - «Έργο Πολιτών», είναι ένα από τα 60 περίπου Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια
Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) που υποβλήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και
Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Ιανουάριο του
2007 μετά από πρόσκληση.
Πρόκειται για μια πρόταση που καλύπτει ορεινές και μειονεκτικές περιοχές των
Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και αφορά στον θεματικό
πολιτιστικό τουρισμό και οικοτουρισμό. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου
υπολογίζεται σε επτά (7) χρόνια (2007 – 2014) και ο εκτιμώμενος συνολικός
προϋπολογισμός φθάνει το ύψος των 55.000.000 €.
Σύμφωνα με την πρόσκληση, τα προτεινόμενα σχέδια θα έπρεπε να
ανταποκρίνονται στις εξής απαιτήσεις:
- Να αποτελούν καινοτομικά ολοκληρωμένα προγράμματα, σχεδιασμένα µε
τη συμμετοχή κοινωνικοοικονοµικών εταίρων, επικεντρωμένα σε ένα ή
περισσότερα θέματα/προβλήματα μιας περιοχής παρέμβασης
συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της, µέσω νεωτεριστικών προσεγγίσεων,
απαντώντας ταυτόχρονα σε οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά
προβλήματα.
- Να στοχεύουν στην καινοτομία, στην ενεργό συμμετοχή και συνεργασία
των κοινωνικοοικονομικών εταίρων και στην εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα,
συμβάλλοντας µε νέες ιδέες στο σχεδιασμό προγραμμάτων και στην
δημιουργία νέων δομών.
Περισσότερα...
 
Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ Μ.ΚΟ. «ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ»
«ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ» Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση
Δίκτυο πολιτιστικών συλλόγων και περιβαλλοντικών οργανώσεων των
ορεινών περιοχών Ηλείας, Αχαΐας, Αρκαδίας

Ο «Ερύμανθος» είναι ένας τόπος, ένα ορεινό συγκρότημα στην ενδοχώρα της
Πελοποννήσου, αλλά και μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, ένα δίκτυο 30 συλλογικών
οργανώσεων της ευρύτερης ορεινής περιοχής Ηλείας, Αχαΐας και Αρκαδίας. Πεδίο δράσης
του φορέα είναι οι Δήμοι Λαμπείας, Φολόης, Λασιώνας, Πηνείας, Αροανίας, Φαρρών,
Τριταίας, Παΐων, Λευκασίου, Κοντοβαζαίνης, Κλείτορος και κοινότητας Καλετζίου.
Η Μ.Κ.Ο. «Ερύμανθος» συντονίζει την εθελοντική δραστηριότητα που
κατευθύνεται στην περιοχή, για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος
και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Λειτουργεί ως κέντρο ενημέρωσης και συμβουλευτικής
των παραπάνω Δήμων και των συλλόγων της περιοχής, για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού και του
πολιτιστικού τουρισμού.
Περισσότερα...
 
ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ Μέσα από την δραστηριότητα της ΜΚΟ «ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ»
Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής για την υποστήριξη των διαδικασιών
ανάπτυξης της ομώνυμης περιοχής, η Μ.Κ.Ο. «Ερύμανθος» έχει θέσει, ως βασική
προτεραιότητα, την ανάδυση ενός τοπικού οράματος για την δημιουργία κοινωνικού
κεφαλαίου και όλων των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού-
αγροτουρισμού ήπιας μορφής, υπόθεση που μπορεί να χαρακτηριστεί ως σανίδα
δημογραφικής σωτηρίας για την περιοχή.
Η πρωτοβουλία πηγάζει μέσα από την αναγκαιότητα να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά η δημογραφική ερήμωση των ορεινών περιοχών που, όπως δείχνουν
όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των διαθεσίμων μελετών της περιφέρειας,
συμβαδίζει με την οικονομική συρρίκνωση. Κι αυτό συμβαίνει μολονότι, τα τελευταία
χρόνια, έχουν αυξηθεί σημαντικά οι διαθέσιμοι πόροι από κοινοτικά και εθνικά
προγράμματα ανάπτυξης καθώς και οι δυνατότητες για επενδύσεις.
Είναι φανερό ότι ούτε οι μηχανισμοί του κράτους ούτε οι μηχανισμοί της
αγοράς μπορούν να αποτρέψουν την φθίνουσα πορεία μιας περιοχής, χωρίς την
ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Εξάλλου, μια ακόμη μονομερής τεχνοκρατική
μελέτη ελάχιστα μπορεί να προσθέσει, εάν δεν προβλέπει τον τρόπο και τους
μηχανισμούς κινητοποίησης των ανθρώπινων πόρων.
Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 12

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε