ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Ιστορικά στοιχεία


Ιστορικά στοιχεία
ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Το εγχείρημα καταγραφής της Τοπικής Ιστορίας από την εφημερίδα "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" είναι ασφαλώς εντελώς πρωτόλειο, αλλά θεωρείται προαπαιτούμενο για την ανάδειξη της σημερινής πραγματικότητας με αντικείμενο τα χωριά της περιοχής του Ερυμάνθου.
Είναι, πολλές φορές αναγκαίο να ξεκινάµε από τη συλλογική µνήµη, για να ερεθίσουµε τη σκέψη και τη συνείδηση στη σηµερινή πραγµατικότητα. Παράλληλα, είναι και ο µόνος τρόπος για να συγκροτήσουµε µια συλλογική ταυτότητα η οποία χρειάζεται για ν'αναπτυχθεί η τοπική κοινωνία.
∆εν µας ενδιαφέρει µόνον η τοπική ιστορία ως γόητρο, αλλά ως κοινωνικό µάθηµα αυτογνωσίας - οδηγός προς το µέλλον. Κι'αυτή η υπόθεση θέλει πολύ δουλειά και από πολλούς δηµιουργικούς ανθρώπους. Εµείς ξεκινούµε από την επαφή µε εκείνους που έχουν όρεξη, και µεράκι να προσφέρουν ευσυνείδητα στη συλλογική προσπάθεια. Τους αναζητούµε σε µια ευρύτερη έκταση από το "χωριό" και την "επαρχία" µας.
Ως γνωστόν, η ορεινή περιοχή του Ερυµάνθου, και η ιστορία της, απλώνεται σε τρεις νοµούς: Ηλείας, Αχαΐας, Αρκαδίας. Οι άνθρωποι της περιοχής αυτής πέραν των σηµερινών διοικητικών ορίων έχουν κοινές εκδηλώσεις, ήθη και έθιµα. Κοινή τοπική ιστορία, η οποία συνδέεται, βέβαια, µε την ιστορία ολόκληρης της Πελοποννήσου.
Περισσότερα...
 
ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ


Μια "στάση ζωής" ή η ίδια η ανάγκη για ζωή, διαµόρφωσε τα ήθη και τα έθιµα, τις συνήθειες των κατοίκων της περιοχής;
Μ'αυτό το κειµένου δεν θα θέλαµε να επικριθούµε ως µοιρολάτρες ή α- ναχρονιστές, ούτε έχουµε καµιά πρόθεση να εκθειάσουµε το παρελθόν.
Θα θέλαµε ίσως να αναπολήσουµε, να γνωρίσουµε, αλλά και ταυτόχρονα να ονειρευτούµε, βγαίνοντας από την καθηµερινότητα της δουλείας και από το άγχος που προκαλεί η ανατολή του ήλιου ανάµεσα από τις πολυκατοικίες και το νέφος. Έτσι, θα κάνουµε µια προσπάθεια να προσεγγίσουµε αυτά που πλαισίωναν και συνεχίζουν να πλαισιώνουν τη ζωή των κατοίκων της ορεινής και απόµερης περιοχής της Νότιας πλευράς του Ερυµάνθου.
Τα περισσότερα απο τα χωριά µας, που µε την µια ή την άλλη αιτία τα έχουµε επισκεφθεί κατά καιρούς, και έχουµε απολαύσει την εµφανή φυσική οµορφιά τους, ωστόσο, σπάνια στεκόµαστε ώστε να ανακαλύψουµε µια εσωτερική οµορφιά που κρύβουν και που εκφράζεται µέσα από τις κοινωνικές εκδηλώσεις, τα ήθη και τα έθιµα, τις αγροτικές δουλειές και συνήθειες. Όλα αυτά έδεσαν και δένουν το ένα χωριό µε το άλλο, µε δεσµούς συγγένειας ή και απεριόριστης φιλίας.
Περισσότερα...
 
Ο "ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ" ΣΤΗΝ ΨΩΦΙΔΑ


Το "πλατάνι του Παυσανία" βρίσκεται προς τα νότια, στους πρόποδες του Αφροδίσιου όρους (ή Μαύρη Βρύση), στο "Στόγγο", λίγο πιο πάνω από εκεί που τελειώνει η γραφική κοιλάδα του "Στόγγου", και σε απόσταση τριών χιλιοµέτρων από το δηµόσιο δρόµο. Ακολουθώντας µε τα πόδια ή µε το αυτοκίνητο το χω-
Τα Χωριά Νοτίως Του Ερυµάνθου 217
µατόδροµο, περνώντας το Σειραίο στου Κούκκου το µύλο και ανεβαίνο- ντας µέσα από τη γραφική κοιλάδα και τα διάσπαρτα σπίτια, συναντάς το περίφηµο ιστορικό "πλατάνι του Παυσανία", το άλλως επονοµαζόµενο πλατάνι του Στόγγου ή του Αϊγιάννη.
Ονοµάζεται "πλατάνι του Παυσανία" γιατί λένε οι ντόπιοι ότι σύµ- φωνα µε την παράδοση το φύτεψε ο Παυσανίας, που πέρασε από εκεί το 175 µ.Χ. ή διότι σύµφωνα µε άλλους ήταν τόσο µεγάλο, ώστε τον εντυπω- σίασε και το σηµείωσε στο βιβλίο του "τα Αρκαδικά" ως εντυπωσιακό µνηµείο. Εντούτοις, ούτε η µια ούτε η άλλη εκδοχή είναι σωστή, καθώς ού- τε το πλατάνι είναι τόσο γέρικο, ούτε το φύτεψε ο Παυσανίας αφού πέρα σε δύο χιλιόµετρα µακριά από την τοποθεσία του, ούτε µνεία του πράγµατος κάνει στο βιβλίο του. Τέτοιες φανταστικές ιστορίες µε την ανάµειξη του ονόµατος του Παυσανία λέγονται πολλές σε όλη τη διαδροµή που ακολούθησε από του ∆άρα έως τα Τριπόταµα.
Περισσότερα...
 
ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΥ


Αγλαός, ο Ευτυχέστερος των Θνητών,

Νώντα
Περ. Σακαλλαρόπουλου

".... ο Αγλαός τον χρόνον του βίου πάντα γένοιτο ευδαίμων."
( Παυσανίας, Αρκαδ. Κεφ. 24, 1 3)


Ατό την αρχαία παράδοση το περίφημο ∆ελφικό Μαντείο κήρυξε ευτυχέστερο
και του ίδιου του Κροίσου και κατά άλλους και του πατέ ρα του Κροίσου
, Γύγη.
Τον Αγλαό ήταν απόλυτα ευτυχής καίτοι είχε μοναδική περιουσία έναν αγρό
από πατρική του κληρονομιά, από τα προϊό ντα του οποίου ζούσε,
χωρίς ποτέ να απομακρυνθεί από αυτόν.
(Αναχάρ. περηγ. 4). 
Το θρύλο δεν παρέλειψε να μας τον αναφέρει και ο περιηγητής της αρχαιότητας
Παυσανίας, ο που διέσχισε τη γραφική κοιλάδα από ∆άραέως Τριπόταμα (172 μ.Χ.).
Γράφει λοιπόν ο Παυσανίας στα "Αρκαδικά" του (κεφ. 24, παρ.13) τα εξής αυτολεξεί:
"Ον δε ήκουσα εν Ψωφίδι επί Αγλαώ λόγον ανδρί Ψωφιδίω
Κροίσον τον Λυδόν όντι ηλικίαν , ως ο Αγλαός τον   χρόνον του βίου πάντα
γένοινοι   ευδαίμων, ου μ ε έπειθεν ο λόγος . Αλλά ανθρώπων μεν των
εφ'εαυτού κακά αν τις ελάσσονα αναδέξαιτο, καθά και ναυς ήσσον
αν χειμαθείη νεώς άλλης άνδρα δε συμφορών αδιαθέτει στάντα εκτός ή τα πάντα
ουρίω ναυ χρησίμευαμένην πνεύματι ουκ έστιν όπως δυνησόμεθα εξευρείν". κατά
Η μετάφραση του χωρίου έχει ως εξής: "∆εν πίστευσα όσα άκουσα στην
Ψωφίδα για τον Ψωφίδιο Αγλαό, σύγχρονο του Λυδού Κροίσου , ότι δηλαδή
ο Αγλαός έζησε ευτυχής εξ'αρχής μέχρι τέλους της ζωής του. Μπορεί κανείς
να πάθει λιγότερα κακά από τους συγχρόνους του ανθρώπους, όπως κι κι ένα
πλοίο μπορεί να υποφέρει από την τρικυμία λιγότερο από άλλο πλοίο.
∆εν θα μπορέσουμε ποτέ να βρούμε άνθρωπο που να μη δοκίμασε καμιά
συμφορά στη ζωή του ή πλοίο που να είχε πάντα ούριο άνεμος".
Αυτά ακριβώς μας αναφέρει στο σχετικό χωρίο του ο ερασιτέχνης περιηγητής
Παυσανίας, στο πολύτιμο έργο του για τη γνώση της αρχαίας Ελλάδας, της μυθολογίας της τοπογραφίας
της,και των μνημείων της . Ο περιηγητής ζει σε μια άλλη εποχή τώρα,έχει
νέες αντιλήψεις και εμπνέε από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ότι δηλ. «η διαρκής
ευτυχία δεν είναι δυνατή στον κόσμο». Έτσι, δεν πιστεύει ότι μπορεί να έζησε τέτοιος άνθρωπος
στην ορεινή και άγονη Ψωφίδα. "Τέρας εστίν ει τις ηυτύχησε δια βίου", έλεγε αρχαίο ρητό.
Η πίστη αυτή διαπνέει όλη την αρχαία ελληνί κή σκέψη.
Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 14

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε